Uncategorized

język polski I CB

05.06.2020. Temat: Oblicza patriotyzmu – Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny.

Jedną z trwałych wartości kultury oświecenia w Polsce było ukształtowanie się świadomości narodowej Polaków. Słowo „ojczyzna” znaczące jeszcze w XVI i XVII wieku to samo co „ojcowizna”, nabrało w XVIII stuleciu sensu, który znamy do dzisiaj.

Ojczyzna to wspólnota ludzi połączonych dziedzictwem kultury, zespołem wyznawanych wartości, dla których warto żyć, a nawet umierać. Wyrazicielem i propagatorem takiego rozumienia ojczyzny był Ignacy Krasicki.

Hymn – gatunek liryczny wywodzący się z antyku. Obejmuje utwory utrzymane w uroczystym, podniosłym tonie, wysławiające bohatera, bóstwo, ideę, naród, instytucję.

Hymn do miłości ojczyzny powstał pierwotnie jako jedna ze strof poematu heroikomicznego Myszeida. Jeszcze przed ukończeniem całego utworu Krasicki wygłosił ten wiersz na jednym z obiadów czwartkowych i zachwycił nim słuchaczy. Zachęcili oni poetę by opublikował hymn w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” i w ten sposób rozbudził w Polakach uczucia patriotyczne po I rozbiorze Polski. Utwór zdobył ogromną popularność i stał się oficjalną pieśnią Szkoły Rycerskiej. Umieszczono go również w podręcznikach gramatyki używanych w szkołach podległych KEN. W 1807 roku muzykę do hymnu skomponował Józef Elsner i od tego czasu wiersz śpiewany był podczas uroczystości patriotycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się w czasie powstań listopadowego i styczniowego.

 

  1. Przeczytaj Hymn do miłości ojczyzny.

Hymn do miłości ojczyzny

Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują Cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

 

Wysłuchaj hymnu.

https://www.youtube.com/watch?v=yDojmrCZOUE

Po przeczytaniu:

  • Opisz wzór patrioty ukazany w utworze. Odpowiedź prześlij.

Utwór Krasickiego ma formę oktawy – strofy liczącej 8 jedenastozgłoskowych wersów powiązanych ze sobą rymami o układzie abababcc. Pod względem gatunkowym oktawa ta jest apostrofą hymniczną – uroczystym zwrotem do sakralizowanej idei patriotyzmu (miłości do ojczyzny). Podmiot wypowiada się w imieniu społeczności połączonej wspólną ideą. Ostatnie dwa wersy hymnu współcześni Krasickiemu rozumieli jako czytelną aluzję polityczną – deklarację walki i poświęcenia dla ojczyzny. Poeta gloryfikuje złożoną ojczyźnie ofiarę, która ze względu na szczytny cel nie jest hańbą: „więzy, pęta” są „niezelżywe”, dla wzniosłej idei nawet „smakują trucizny”. Blizny doznane w walce są „chwalebne”, nawet jeśli powodują kalectwo. Dla ojczyzny nie żal stracić majątek, a nawet życie. Podniosły nastrój, to także efekt operowania słowami nacechowanymi emocjonalnie oraz używania anafor i powtórzeń.

 

2. Przeczytaj informacje dotyczące utwory zamieszczone w lekcji na portalu e-podręczniki i wykonaj ćwiczenia: od 3.1 do 3.4 i od 4.1 do 4.4

https://epodreczniki.pl/a/milosc-ojczyzny-hymny-ignacego-krasickiego-i-jozefa-wybickiego/D16wvFPLo

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak