Uncategorized

język polski I CB

04.06.2020. Temat: „Książę poetów polskich”, czyli Ignacy Krasicki.

Celem lekcji jest poznanie biografii Ignacego Krasickiego oraz cech jego działalności publicystycznej i twórczości literackiej.

Kliknij w link i zapoznaj się z informacjami na temat Ignacego Krasickiego.

https://culture.pl/pl/tworca/ignacy-krasicki

 

Per Krafft, Portret Ignacego Krasickiego.

Ignacego Krasickiego uznaje się  za czołowego pisarza polskiego oświecenia ponieważ:

  • Był twórcą utworów uznanych za gatunkowe wzorce bajki i satyry w literaturze polskiej.
  • Wprowadził do rodzimej literatury nieistniejące w niej wcześniej gatunki: poemat heroikomiczny i powieść.
  • Otworzył naszą literaturę na zjawiska i tendencje rozwijającego się w Europie klasycyzmu.

 

Słowa klucze do twórczości Krasickiego:

DYDAKTYZM, KLASYCYZM, SCEPTYCYZM, SATYRA, BAJKA, MORAŁ, DOWCIP,PATRIOTYZM, UTOPIA

 

Najważniejsze cechy utworów Krasickiego:

  • Tworzył utwory o charakterze dydaktycznym: w bajkach w sposób alegoryczny ukazywał prawdy moralne, w satyrach piętnował negatywne zjawiska społeczne i obyczajowe, w powieściach przedstawiał wzory właściwych postaw obywatelskich i wizję idealnego społeczeństwa.
  • W sferze języka poetyckiego mistrzowsko łączył bogactwo środków stylistycznych z trafnością przekazu, powagę, a nawet patos, z wdziękiem i humorem.
  • Twórczość pisarska poety miała ścisły związek z działalnością publicystyczną i polityczną w obozie zwolenników naprawy państwa.

https://www.youtube.com/watch?v=t62laJjMqmU

 

 

 

Na podstawie podanych informacji zapisz w zeszycie przedmiotowym krótką notatkę na temat życia i twórczości Ignacego Krasickiego.

 

Dla chętnych: wysłuchaj wykładu prof. Tomasz Józefa Pokrzywniaka – Ignacy Krasicki – człowiek i pisarz.

https://www.youtube.com/watch?v=MBzYgehy7pM&feature=youtu.be

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak