Uncategorized

język polski I CB

22.05.2020. Temat: Łącznie czy rozdzielnie? Pisownia partykuł nie i by.

Celem lekcji jest utrwalenie znajomości zasad pisowni łącznej i rozdzielnej partykuły nie i partykuły by.

 

Zapoznaj się wykładem dotyczącym zasad łącznej lub rozdzielnej pisowni partykuły nie

https://www.youtube.com/watch?v=aMnU6Awb65I

Reguły pisowni łącznej i rozdzielnej partykuły „nie” z różnymi częściami mowy:

„Nie” łącznie:

 • z rzeczownikami, np. niewiedza
 • z przymiotnikami w stopniu równym, np. niebezpieczny
 • z pochodzącymi od przymiotników przysłówkami w stopniu równym, np. niedobrze
 • z imiesłowami przymiotnikowymi, no. Nielubiany

Wyjątki:

 • w zdaniach, w których mamy przeciwstawne treści, „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami i imiesłowami piszemy rozdzielnie, np. To nie przyjaciel, lecz wróg.

 

„Nie” rozdzielnie:

 • z czasownikami, np. nie lubię
 • z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, np. nie najgorszy
 • z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, np. nie najpiękniej
 • z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników, np. nie całkiem
 • z imiesłowami przysłówkowymi, np. nie mówiąc
 • z liczebnikami, np. nie pierwszy
 • z zaimkami, np. nie ten
 • z wyrażeniami przyimkowymi, np. nie dla ciebie

Wyjątki:

Istnieją czasowniki, które zaczynają się od cząstki „nie” jaki ich integralnego elementu: niepokoić, niewolić, nienawidzić.

 

Partykuła „by” pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ za jej pomocą są tworzone formy trybu przypuszczającego czasowników. Używamy go, kiedy mówimy o marzeniach i życzeniach, np. W wakacje pojechałbym w ciekawe miejsce.

Reguły pisowni partykuły „by”:

Łącznie:

 • po osobowych formach czasownika, np. chciałbym, poszliby
 • po osobowych formach czasownika użytych w formie bezosobowej, np. należałoby
 • z partykułami, np. niechby
 • z większością spójników, np. byleby
 • w wyrazach porównawczych, np. jakby, niby

Rozdzielnie:

 • po nieosobowych formach czasownika, np. pisano by
 • po wyrazach pełniących funkcję czasownika, np. trzeba by, można by
 • po rzeczownikach, przymiotnikach, imiesłowach przymiotnikowych, przysłówkach, liczebnikach i zaimkach, np. parasola bym nie brał; pięciu by pokonał

 

Wykorzystując link zaloguj się na platformę e-podręczniki. Przeczytaj rozdział „Partykuła nie” i wykonaj ćwiczenie 6 i 7.

https://epodreczniki.pl/a/kontrasty-i-przeciwienstwo-w-jezyku/DgPoVyPiC

 

Informacje o faktach, przypuszczeniach czy stanowczych postawach kierowanych wobec kogoś (rozkaz – ostrzeżenie – groźba) odczytujemy również ze znaczeń wyrazów, które znajdziemy w wypowiedzi. Można powiedzieć, że obudowują one najważniejszą myśl i czasem zmieniają styl całego komunikatu. Służą do tego na przykład partykuły.

 

PARTYKUŁY – to części mowy, za pomocą których w zdaniach zaprzeczamy („nie”), wzmacniamy treści („-że”, „z pewnością”, „na pewno”) lub je osłabiamy („rzekomo”, „ponoć”), a nawet wyrażamy życzenia („bodaj”, „niech”, „niechże”).

Partykuły

Zdanie bez partykuły Zdanie z dodatkowymi postawami – wyrażonymi za pomocą partykuł
Jutro przyjdziemy. Na pewno jutro przyjdziemy. (‘pewność’)
Jutro nie przyjdziemy. (‘zaprzeczenie’)
Przecież jutro przyjdziemy. (‘potwierdzenie’)
Raczej jutro przyjdziemy. (‘osłabienie treści’)

 

Ćwiczenia:

 1. Jakie wady, których nazwy zaczynają się od nie, najbardziej utrudniają współpracę. Podaj kilka przykładów i krótko je skomentuj.
 2. Uzasadnij pisownię „nie” w przysłowiach:

Nie święci garnki lepią;

Niedaleko pada jabłko od jabłoni;

Nie śmiej się bratku, z cudzego wypadku;

Co za dużo, to niezdrowo;

Nieszczęścia chodzą parami;

Objaśnij sens tych przysłów.

 1. Ułóż pary zdań, w których poprawnie zastosujesz następujące warianty pisowni „nie”:

niepamięć – nie pamięć

niedostatek – nie dostatek

niepełny – nie pełny

niejasno – nie jasno.

 

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak