Uncategorized

język polski I BT

08.04.2020.

Temat: Sztuka baroku.

Artyści barokowi podejmowali podobne tematy jak twórcy renesansowi, jednak w odmienny sposób. Podważyli oni bowiem kanon estetyczny wypracowany w starożytności. Fascynowało ich to, co niezwykłe, wyrafinowane, tajemnicze.

 

Klasyczny kanon (antyk, renesans)

Barok

umiar, proporcjonalność zaburzenie proporcji, przesada, nadmiar
harmonia dysharmonia, niepokój, kontrasty
jasność, przejrzystość nieregularność
dzieła wiernie odwzorowują rzeczywistość metafizyka,  wyobraźnia, deformacja, kreacjonizm

 

Renesansowe poczucie piękna i proporcji zastąpiono poszukiwaniem harmonii przeciwieństw i tkwiącego w nich piękna różnorodnego. Wszystko to miało zadziwić odbiorcę i skłonić go do refleksji nad złożonością świata i różnymi wymiarami piękna. Artysta powinien olśniewać odbiorcę i w tym celu wykorzystywać efekt niespodzianki, złudzenia, kontrastu.

Ludzie sztuki XVII wieku doceniali zmysłowy urok świata. Kanon piękna poszerzył się o tematy codzienności, zwyczajności, brzydoty czy nawet śmierci.

Jedną z głównych cech sztuki barokowej był iluzjonizm – czyli dążenie do stworzenia złudzenia rzeczywistości.

BAROK – subiektywizm, zmysłowość i intelektualizm, metamorfoza

ARTYSTA – kreuje, zaskakuje, prowokuje, przekonuje, olśniewa

DZIEŁO SZTUKI – dynamizm, niezwykłość, niejednoznaczność, kontrast, dysharmonia, koncept, alegoria, metafora

  1. Wykorzystując treści zawarte w podręczniku, zgromadź informacje według podanych poniżej zagadnień:
  • malarstwo barokowe – cechy, główni przedstawiciele i ich dzieła
  • architektura baroku i jej cechy
  • rzeźba w baroku

Podczas pracy wykorzystaj także informacje zawarte w lekcji na platformie e-podręczniki

https://epodreczniki.pl/a/barokowe-kontrasty/DOdHngvhQ

możesz obejrzeć także : https://www.youtube.com/watch?v=k_vkdlopYZc

Pozdrawiam i życzę wszystkim wesołych świąt –

Katarzyna Nowak