Uncategorized

język polski I BT

06.04.2020.

Temat: Barok – świat wewnętrznych sprzeczności.

Celem dzisiejszej lekcji będzie przeanalizowanie podstawowych informacji na temat epoki  baroku. Analizując treści zawarte w podręczniku  str. 132 – 137 przygotuj notatkę, w której zawarte powinny zostać następujące informacje:

  • NAZWA I RAMY CZASOWE EPOKI – wyjaśnij pochodzenie terminu barok, określ ramy czasowe epoki, określ ramy czasowe polskiego baroku;

 

  • KONTEKST HISTORYCZNY – Na podstawie podrozdziału KONFLIKTY POLITYCZNE wyjaśnij, dlaczego w historii okres baroku nazywany jest czasem wojen; wyjaśnij czym była kontrreformacja i przedstaw założenia Soboru w Trydencie.

 

  • DUCHOWE NIEPOKOJE – wymień przyczyny i przejawy niepokoju duchowego ludzi epoki baroku;

 

  • FILOZOFIA W BAROKU – przedstaw główne założenia filozofii Kartezjusza i Pascala.

 

  • ŻYCIE CODZIENNE W BAROKU – opisz życie codzienne w baroku, zwróć uwagę na termin teatralizacja życia

 

Przydatne informacje znajdziesz także w materiałach znajdujących się na platformie e- podręczniki.

https://epodreczniki.pl/a/od-renesansu-do-baroku/Ds47GuVAU

https://epodreczniki.pl/a/w-co-wierzyc-religia-i-filozofia-baroku/D47I483eG

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak