Uncategorized

język polski I BT

29.04.2020. Temat: Obraz miłości w tragedii Szekspira.

Celem lekcji  jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób bohaterowie  „Romea i Julii”  traktują miłość oraz charakterystyka bohaterów jako kochanków tragicznych.

 1. Charakterystyka sposobu przedstawiania miłości w utworze.
 • Przeanalizuj wypowiedź Romea skarżącego się na męki nieodwzajemnionej miłości do Rozaliny. Na podstawie tekstu sformułuj co najmniej trzy cechy miłości i do każdej wypisz odpowiednie cytaty.

ROMEO

Niestety! Czemuż, z zasłoną na skroni,

Miłość na oślep zawsze cel swój goni!

Gdzież dziś jeść będziem?

Ach! Był tu podobno Jakiś spór?

Nie mów mi o nim, wiem wszystko.

„W grze tu nienawiść wielka, lecz i miłość.

O! wy sprzeczności niepojęte dziwa:

Szorstka miłości! nienawiści tkliwa!

Coś narodzone z niczego! Pieszczoto

Odpychająca! Poważna pustoto!

Szpetny chaosie wdzięków! Ciężki puchu!

Jasna mgło! Zimny żarze! Martwy ruchu!

Śnie bez snu! Taką to w sobie zawiłość,

Taką niełączność łączy moja miłość.

 • Przeanalizuj dialog Romea i Benwolia dotyczący męki nieodwzajemnionej miłości bohatera do Rozaliny. Na podstawie tekstu sformułuj co najmniej trzy cechy miłości i do każdej wypisz odpowiednie cytaty.

ROMEO

Czy się nie śmiejesz?

BENWOLIO

Nie, płakałbym raczej.

ROMEO

Nad czym, poczciwa duszo?

BENWOLIO

Nad uciskiem,

Poczciwej duszy twojej.

ROMEO

A więc strzała

Miłości nawet przez odbitkę działa?

Dość mi już ciężył mój smutek, ty jego

Brzemię powiększasz przewyżką twojego;

Współczucie twoje nad moim cierpieniem

Nie ulgą, ale nowym jest kamieniem

Dla mego serca. Miłość, przyjacielu,

To dym, co z parą westchnień się unosi;

To żar, co w oku szczęśliwego płonie;

Morze łez, w którym nieszczęśliwy tonie.

Czymże jest więcej? Istnym amalgamem,

Żółcią trawiącą i zbawczym balsamem.

 • Przeanalizuj wyznanie miłości Julii do Romea. Na podstawie tekstu sformułuj co najmniej trzy cechy miłości i do każdej wypisz odpowiednie cytaty.

JULIA

Moja miłość równie jest głęboka

Jak morze, równie jak ono bez końca;

Im więcej ci jej udzielam, tym więcej

Czuję jej w sercu. […]

Jeszcze słów parę, a potem dobranoc,

Drogi Romeo! jeśli twoja skłonność

Jest prawą, twoim zamiarem małżeństwo:

To mię uwiadom jutro przez osobę,

Którą do ciebie przyślę, gdzie i kiedy

Zechcesz dopełnić obrzędu; a wtedy

Całą mą przyszłość u nóg twoich złożę

I w świat za tobą pójdę w imię boże.

 

 • Przeanalizuj dialog kochanków. Na podstawie tekstu sformułuj co najmniej trzy cechy miłości i do każdej wypisz odpowiednie cytaty.

JULIA

Jak żeś tu przyszedł, powiedz, i dlaczego? […]

ROMEO

Na skrzydłach miłości

Lekko, bezpiecznie mur ten przesadziłem,

Bo miłość nie zna żadnych tam i granic;

A co potrafi, na to się i waży;

Krewni więc twoi nie trwożą mię wcale. […]

Ciemny płaszcz nocy skryje mię przed nimi.

Lecz niech mię znajdą, jeśli ty mię kochasz.

Lepszy kres życia skutkiem ich niechęci

Niż przedłużony zgon w braku twych uczuć.

 

 • Przeanalizuj dialog kochanków. Na podstawie tekstu sformułuj co najmniej trzy cechy miłości i do każdej wypisz odpowiednie cytaty.

 

ROMEO

O! Julio, jeśli miara twej radości

Równa się mojej, a dar jej skreślenia

Większy od mego: to osłódź twym tchnieniem

Powietrze i niech muzyka ust twoich

Objawi obraz szczęścia, jakie spływa

Na nas oboje w tym błogim spotkaniu.

JULIA

Czucie bogatsze w osnowę niż w słowa

Pyszni się z swojej wartości, nie z ozdób;

Żebracy tylko rachują swe mienie.

Mojej miłości skarb jest tak niezmierny,

Że i pół sumy tej nie zdołam zliczyć.

Swoje ustalenia porównaj z materiałem w załączniku Cechy miłości – załącznik

 1. Przeczytaj fragmenty utworu zamieszczone w podręczniku (str. 168-171), a następnie odpowiedz na pytanie 2 z 1 części pytań dotyczących utworu (str.173)

 

 1. Środki stylistyczne wykorzystane przez autora do ukazania potęgi miłości.

apostrofy: Szorstka miłości! nienawiści tkliwa!;

wykrzyknienia: Niestety!, Ach!;

pytania retoryczne: A więc strzała / Miłości nawet przez odbitkę działa?;

słownictwo silnie nacechowane emocjonalnie: O pęknij, serce! Pęknij, mój bankrucie!; epitety: drogi Romeo, moja miłość, mąż najmilszy, ślubny mąż, sekretny kochanek;

kontrasty: Wieczność przyszłego szczęścia lub boleści;

porównania: Moja miłość równie jest głęboka / Jak morze;

hiperbole: Miłość, przyjacielu, to […] Morze łez, w którym nieszczęśliwy tonie;

oksymorony: Ciężki puchu! / Jasna mgło! Zimny żarze! Martwy ruchu!;

paradoksy: Śnie bez snu!

 

 1. Znajdź w tragedii Szekspira argumenty potwierdzające następujące tezy:
 • Miłość jest słodkim, pozytywnym uczuciem.
 • Miłość jest gorzka i destrukcyjna.

Swoje argumenty porównaj z przykładami w załączniku Argumenty – załącznik

 

 1. Wykorzystując znajomość lektury oraz innych tekstów odpowiedz na pytanie: Czy warto kochać jeśli miłość prowadzi do śmierci? Swoją wypowiedź uzasadnij.

Odpowiedź na pytanie 5  prześlij jako potwierdzenie udziału w lekcji do 08.05.2020.

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak