Uncategorized

język polski I BT

17.04.2020. Temat: Poezja Daniela Naborowskiego.

Twórczość Daniela Naborowskiego należy do nurtu dworskiego literatury baroku. Cechuje ją otwartość na nowinki literackie płynące z zachodniej Europy, podejmowanie modnych tam rozwiązań formalnych, a także nawiązywanie do utworów znanych ówcześnie twórców włoskich i francuskich. Z racji wszechstronnego wykształcenia i przebywania na dworze Radziwiłłów Naborowski uprawiał bardzo bogatą twórczość. Tworzył poezję dworską, która miała przede wszystkim wzbudzić u czytelnika podziw i go zaskoczyć, jak i wiersze zawierające metafizyczną refleksję nad przemijaniem i marnością świata doczesnego.

NURT DWORSKI – rozwijał się na dworach magnackich, książęcych, królewskich; tworzyli w nim wykształceni poeci, bywalcy europejskich salonów, znający się na sztuce, etykiecie, podążający za modą, wielu z nich pełniło na dworze funkcje urzędników i dyplomatów; utwory sławiły piękno kobiet, flirt, zabawę; wiersze miały wzbudzać zachwyt, dlatego dbano o ich kunsztowną formę.

Cechą  twórczości Naborowskiego jest barokowa dbałość o formę. Jego dzieła opierają się na wyjątkowych konceptach i zawierają różnorodne środki stylistyczne.

KONCEPT – wyraźny, oryginalny pomysł, który wpływa na konstrukcję i wymowę utworu literackiego oraz zaskakuje czytelnika

  1. Przeczytaj zawarte w podręczniku (str.152) informacje na temat autora i jego twórczości.
  2. Przeczytaj utwory: „Na oczy królewny angielskiej”, „Krótkość żywota”, „Marność”.
  3. Po przeczytaniu odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia do tekstów (str. 155). Podczas pracy wykorzystaj wskazówki do analizy i interpretacji (str.154)

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak