Uncategorized

Język polski I B4

Dzień dobry

Kolejny temat z „Makbeta” dotyczy motywu zła.

26.03.2020 r. TEMAT: ZNAK, ŻE KTOŚ ZŁY ZBLIŻA SIĘ… PRZYCZYNY I PRZEJAWY ZŁA W DRAMACIE SZEKSPIRA

Zapoznajcie się ze wskazówkami do dzisiejszego tematu Wskazówki do lekcji.  i wykonajcie zamieszczone tam polecenia. Podstawą Waszej pracy jest znajomość lektury, któą znajdziecie w wersji online na stronie  https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=makbet Temat i notatkę z lekcji zapiszcie w zeszycie przedmiotowym. Zaliczeniem zajęć jest wykonanie ćwiczenia Piramida priorytetów. i  przesłanie na mój adres mailowy b.kusiuk@wp.pl

Na grupie odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania.

Pozdrawiam

Bożena Kusiuk