Uncategorized

Język polski 7.05.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

na dzisiejszej lekcji dokonamy analizy i interpretacji wiersza Małgorzaty Hillar „My z drugiej połowy XX wiekuˮ uwzględniając kontekst historyczny.

Temat: My, pokolenie wolności – Małgorzata Hillar „My z drugiej połowy XX wiekuˮ.

  1. Odrysujcie swoją dłoń w zeszycie. W palce wpiszcie nazwy pięciu wartości, którymi kierujecie się w życiu. Określcie, jakie miejsce zajmuje pośród nich miłość.
  2. Zapoznajcie się z biografią Małgorzaty Hillar –

Małgorzata Hillar

3. Przeczytajcie wiersz Małgorzaty Hillar „My z drugiej połowy XX wiekuˮ ze zrozumieniem.

Uzupełnijcie poniższą tabelę:

Małgorzata Hillar

 „My z drugiej połowy XX wieku

skojarzenia
My z drugiej połowy XX wieku

rozbijający atomy

zdobywcy księżyca

wstydzimy się

miękkich gestów

czułych spojrzeń

ciepłych uśmiechów

Kiedy cierpimy

wykrzywiamy lekceważąco wargi

Kiedy przychodzi miłość

wzruszamy pogardliwie ramionami

Silni cyniczni

z ironicznie zmrużonymi oczami

Dopiero późną nocą

przy szczelnie zasłoniętych oknach

gryziemy z bólu ręce

umieramy z miłości

 

Tematem wiersza jest życie ludzi II połowy XX wieku. Autorka skupia się na tym, jacy są ludzie II połowy XX wieku, co osiągnęli, jakie targają nimi emocje, jakie są ich cechy ich charakteru. Nasza wiedza, nasze obserwacje o wieku XX dowodzą, że, pomimo wielu osiągnięć cywilizacyjnych, człowieka jest słabą jednostką, wstydzącą się swoich ułomności. Wrażliwy, wstydzi się swoich uczuć, a jednocześnie jest nieczuły, obojętny na cierpienie bliźniego. Unika czułych gestów, spojrzeń, ciepłych uśmiechów, tylko w samotności potrafi pokazać swoje prawdziwe oblicze.

  1. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca określenia z ramki
mądry, wykształcony, cyniczny, słaby, zraniony, samotny, cierpiący, ironiczny, twardy,

niezłomny, niewzruszony, obcy innym, pozbawiony uczuć

 

Człowiek końca XX wieku wewnątrz Człowiek końca XX wieku na zewnątrz
 

 

 

 

  1. Wniosek – Największym problemem ludzi końca XX wieku jest okazywanie uczuć, które poczytywane są za słabość, a które jednocześnie stanowią o jego człowieczeństwie.
  2. Dla chętnych – zapoznaj się z artykułem

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,3589000.html?disableRedirects=true

  1. Napisz krótką odpowiedź na pytanie, czy pokolenie ludzi żyjących na początku XXI wieku ma takie same dylematy. Proszę o odesłanie odpowiedzi na mego e-maila.

Pozdrawiam Was serdecznie,

Agnieszka Piekarska