4BT (Tech)Zdalne Lekcje

język polski 4 BT

7.04.2020 r.

Temat: Powtórka przed maturą- Młoda Polska.

Dzień dobry,

Na dzisiejszych zajęciach zachęcam Cię do powtórzenia wiadomości z modernizmu.

Na początku przypomnij sobie najważniejsze informacje dotyczące epoki, czyli;

 1. Ramy czasowe.
 2. Nazwy epoki: modernizm, fin de siècle, neoromantyzm, Młoda Polska.
 3. Poglądy filozoficzne: Arthura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego.
 4. Kierunki w sztuce: impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm, naturalizm.
 5. Przedstawiciele liryki młodopolskiej i ich utwory.
 6. Epika młodopolska.
 7. Dramat młodopolski.

 

Informacje, dotyczące epoki znajdziesz w prezentacji- dzielo-modernizmu

Proponuję abyś w ramach powtórzenia, zapoznał się z opracowaniem  „Wesela” S. Wyspiańskiego.

Czytając opracowanie lektury obowiązkowej zwróć uwagę na:

 • genezę utworu,
 • cechy gatunkowe,
 • tematykę dzieła,
 • kompozycję i styl,
 • czas i miejsce akcji,
 • bohaterów,
 • najważniejsze problemy,
 • kontynuacje i nawiązania
 • tematy maturalne, w których możesz przywołać utwór Wyspiańskiego.

 

Podaję linki, pod którymi znajdziesz opracowanie „Wesela” S. Wyspiańskiego ‘- https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jezyk-polski/lektury/stanislaw-wyspianski-wesele

 

Na zakończenie sprawdź, sprawdź swoje wiadomości, rozwiązując test  test Teraz możesz sprawdzić, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi. test z kluczem

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk