Uncategorized

język polski 4 BT

7.04.2020 r.

Temat: Powtórka przed maturą- utrwalenie wiadomości z literatury renesansowej.

Dzień dobry,

Na dzisiejszych zajęciach proszę powtórzyć wiadomości na temat literatury renesansowej.

Zaloguj się na stronie www.epodreczniki.pl używając swojego loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy i zapoznaj się z udostępnionymi przeze mnie materiałami: Renesans i humanizm, Renesans w Europie, Nowy człowiek.

Szczególna uwagę zwróć na następujące zagadnienia:

  1. Nazwa i ramy czasowe epoki renesansu z podaniem wyznaczających je umownych faktów historycznych.
  2. Tematy literatury renesansu.
  3. Zainteresowanie starożytnością.
  4. Nowe spojrzenie na świat- humanizm.
  5. Przedstawiciele epoki.
  6. Renesansowe wzorce osobowe.
  7. Sztuka renesansu.
  8. Renesansowa religijność.
  9. Nowatorskość teatru elżbietańskiego.

W ramach utrwalenia materiału postaraj się wykonać zamieszczone tam polecenia i ćwiczenia.

Dodatkowe informacje podsumowujące wiadomości na temat literatury renesansowej znajdziesz w zamieszczonych załącznikach: RENESANS, KULTURA RENESANSU

Na zakończenie sprawdź, ile już wiesz na temat literatury renesansowej i wykonaj zadanie maturalne- ćwiczenie 1-Jan Kochanowski

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk