Uncategorized

Język polski 26.03.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

mam nadzieję, że po lekturze fragmentów „Granicy” jeszcze podczas ostatnich wspólnych zajęć w szkole, obejrzeliście, zgodnie z moją prośbą, wersję filmową tej lektury. Dziś kolejne spotkanie z Zenonem Ziembiewiczem.

Temat: W drodze do kariery – „Kariera dziennikarska? Pierwsze artykuły, krytyczne spojrzenie, spotkanie ze Starostąˮ.

  1. Redagowanie notatki biograficznej.
  2. Analiza i interpretacja tekstu pod katem zbierania informacji na temat systemu wartości i celów bohatera, determinujących jego wybory.
  3. Mówienie i pisanie: redagowanie charakterystyki bohatera.
  4. Zastanów się, czy zachowanie i wybory moralne Zenona Ziembiewicza można postrzegać w kategoriach uniwersalnych zachowań człowieka. Czy miał możliwość dokonania innych wyborów, które byłyby zgodne z sumieniem człowieka o dojrzałej wrażliwości moralnej? Czy wybory Zenona można uznać za schemat wyborów moralnych innych ludzi?

Odpowiedź, choćby kilkuzdaniowa, będzie dla mnie potwierdzeniem udziału w lekcji.

Czekam na Wasze odpowiedzi do 30 .03.2020 r.

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska

Załącznik nr 1

Wybory moralne Zenona Ziembiewicza