Uncategorized

Język polski 25.03.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

dzisiaj lekcje o „Makbecie” W. Szekspira.

1. Podzielcie się swoimi refleksjami po lekturze „Makbeta”. Wykonajcie zadania:
– zgromadźcie informacje o lekturze (obiektywne, niepodważalne, warte zapamiętania fakty),
– określcie, jakie uczucia towarzyszyły Wam w trakcie czytania lub oglądania adaptacji filmowej (emocje wywołane problemami poruszanymi w „Makbecie”, zachowaniem i losem postaci),
– wykażcie się kreatywnością  (twórcze podejście do utworu, zaproponujcie własne – inne niż autorskie rozwiązanie problemu),
– spróbujcie wcielić się w rolę pesymisty (sformułujcie negatywne sądy, wykażcie dezaprobatę dla rozwiązań obecnych w tekście). Po wykonaniu poleceń otwórzcie załącznik nr 1.

2.  Zapoznajcie się z fragmentem notki biograficznej o Szekspirze – załącznik nr 2.

3. Przeanalizujcie zmiany widoczne w kompozycji Makbeta w stosunku do reguł antycznych. W tym celu załączam uzupełnioną tabelę porównawczą (załącznik nr 3). Tabelę wydrukujcie lub przerysujcie i przepiszcie do zeszytu.

4. Teatr elżbietański.   www.shakespearesglobe.com

Z tej strony wykorzystajcie bogaty materiał ilustracyjny i multimedialny, wprawdzie po angielsku, ale będziecie też mieli możliwość wykorzystania znajomości tego języka w praktyce. Dostępne są pliki filmowe z pełną wizualizacją odtworzonego teatru The Globe z czterech perspektyw: sceny, dziedzińca, środkowej i górnej galerii (na stronie www.shakespearesglobe. com/about-us/virtual-tour cztery zakładki: Stage, Yard, Middle Galley, Upper Gallery). Do odtworzenia filmów konieczny jest program odtwarzający pliki *.mov, najlepiej sprawdza się tu Quick Time Player, który daje pełne możliwości manipulowania obrazem, ze zmianą kierunku rotacji, kąta widzenia i czasu trwania obrotu.

5. Jako zadanie domowe do oceny proponuję rozwiązanie krzyżówki – załącznik nr 4. Odesłana praca do 27.03.2020 r. będzie dla mnie potwierdzeniem udziału w zajęciach.

Zachęcam Was do analizy załączonych materiałów, macie mojego e-maila, gdyby były jakieś wątpliwości lub konieczność konsultacji, proszę się ze mną kontaktować. Pozdrawiam serdecznie i życzę przyjemnej pracy.

Agnieszka Piekarska

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Karta pracy 4