Uncategorized

Język polski, 22.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

Temat: Epilog. Na paryskim bruku.

  1. Przeczytajcie z podręcznika fragment „Pana Tadeusza” – Epilog
  2. Epilog – liryczna spowiedź poety

epilog – finałowa cześć utworu epickiego lub dramatu, w której zawarte są zazwyczaj informacje o dalszych losach postaci, w dramacie jest to często wypowiedź skierowana do publiczności zawierająca wyjaśnienie zdarzeń, przesłanie autora

Dzieło powstawało w latach 1832-1834 i zostało opublikowane w Paryżu w kwietniu 1834 roku. Okoliczności powstania eposu „Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem”, autor przedstawił w „Epilogu”. Utwór jest wyrazem tęsknoty Mickiewicza za krajem rodzinnym, który opuścił w 1824 roku oraz znakiem żałoby po klęsce powstania. Autor jako głos narodu na emigracji pragnie wzbudzić żal i skruchę wśród rodaków, którzy zostawili ojczyznę w potrzebie: „Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy Lękliwe nieśli za granice głowy”. „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza – symbol kultury narodowej, dzieło to zostało stworzone, by pobudzić świadomość patriotyczną i tożsamość narodową Polaków. W tym celu autor przypomina historię Polski, przedstawia sentymentalne obrazy dotyczące tradycji i obyczajów szlacheckich, przywołuje piękno litewskiej ziemi.

  1. Okoliczności powstania utworu wyjaśnia Epilog (liryczna spowiedź poety)

Są to:

– Chęć oderwania się od sporów emigracyjnych.

– Wielka tęsknota za krajem dzieciństwa – Litwą.

– Pragnienie przypomnienia i obudzenia nadziei, która towarzyszyła uczestnikom kampanii napoleońskiej.

– Przypomnienie historii Polski – poruszyć serca i sumienia Polaków.

– Myśl, by  przedstawić piękno litewskiej ziemi.

– Utrwalenie i rozsławienie obyczajów, życia wiejskiego, ideałów Polski szlacheckiej (dawnej świętości).

  1. Porównanie dwu przestrzeni – Paryż i Litwa

W Paryżu – ponuro, ciemno, ciasno, tłoczno, ubogo, bohaterowie smutni, samotni, milczący

Na Litwie kolorowo, jasno, pięknie, przestronnie, idealnie,  bohater uśmiechnięty, radosny, zachwycony przyrodą

  1. We wrześniu 2012 roku odbyła się ogólnopolska akcja zainicjowana przez Prezydenta RP pod hasłem „Narodowe czytanie Pana Tadeusza”. Zobacz i posłuchaj, jak wybitni aktorzy interpretowali dzieło naszego wieszcza.

 

https://www.polskieradio.pl/134,Narodowe-Czytanie

 

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska