Uncategorized

język polski 2 PT

6.04.2020 r.- 2 PT

TEMAT: SZCZĘŚCIE WIELKIEJ ENERGII… FILOZOFIA MODERNIZMU

Głównym celem zajęć jest określenie poglądów najważniejszych filozofów europejskiego modernizmu.

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika cz. 2, lekcja 2.: Szczęście wielkiej energii… Filozofia modernizmu, s. 24–28.

 1. Przypomnienie podstawowych informacji na temat filozofii pozytywnej.

Punktem wyjścia zajęć lekcyjnych jest przypomnienie najważniejszych aspektów filozofii 2. połowy XIX w., które stanowiły o jej specyfice.

 Charakterystyka nurtów światopoglądowych

 • scjentyzm ( pozytywistyczny kult nauk ścisłych pozwalający na zobiektywizowane opisanie rzeczywistości społecznej),
 • empiryzm ( badanie rzeczywistości społecznej za pomocą weryfikowalnych metod naukowych),
 • ewolucjonizm ( „postępowa” wizja historii cywilizacji, kultury),
 • agnostycyzm (niepodejmowanie problemów religijnych jako niepoddających się naukowej weryfikacji).

Wniosek

Filozofia pozytywistyczna, dążąc do maksymalnie obiektywnego opisu rzeczywistości za pomocą metod naukowych, przedstawiała ją jako statyczny „zbiór faktów i zbiór rzeczy o właściwościach, które dadzą się stwierdzić i opisać w zmysłowym doświadczeniu bądź w eksperymencie” Człowiek w tym ujęciu stawał się jednym z elementów „zbioru faktów”, który podlega tym samym procesom, co inne zjawiska świata natury.

 1. Praca z podręcznikiem – przeczytaj informacje ze str. 24–27 dotyczące nurtów filozofii modernistycznej.

Na podstawie przeczytanego tekstu, spróbuj samodzielnie scharakteryzować poglądy A. Schopenhauera, F. Nietzschego oraz H. Bergsona , zwróć uwagę na:

– najważniejsze dzieła filozofów

– proponowaną koncepcję świata

– wizję człowieka

– podstawowe pojęcia

Następnie sprawdź, czy udało Ci się poprawnie i wnikliwie odczytać tekst z podręcznika dotyczący filozofii modernistycznej w XIX w.  Otwórz Załacznik 1

 

 1. Określenie charakterystycznych cech filozofii modernistycznej w stosunku do filozofii doby pozytywizmu.

Zastanów się, na czym polega specyfika filozofii modernizmu.

Sprawdź, czy Twoja odpowiedź była podobna-otwórz Załącznik 2

        

 1. Przeczytaj fragmentu tekstu F. Nietzschego (podręcznik, s. 27–28) i postaraj się znaleźć odpowiedzi na pytania umieszczone pod tekstem (od 1 do 9), str.28
 1. Podsumowaniem Twojej pracy z tekstem jest poniższy wykres- sprawdź, czy dotarłeś do podobnych wniosków, otwórz Załącznik 3
 2. Proszę zrobić notatkę z dzisiejszych zajęć w zeszycie przedmiotowym.
 3. Na następne zajęcia proszę przeczytać lekturę „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego. Tekst utworu znajdziecie na stronie https://www.youtube.com/watch?v=7pcAjryHims, w formie audiobooka.

W razie pytań, proszę o kontakt przez messenger, e –mail : b.kusiuk@wp.pl

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk