Uncategorized

język polski 2 PT

31.03.2020 r.

TEMAT: CZYMŻE BYŁABYM BEZ BOGA? SONIA MARMIEŁADOWA – GRZESZNICA I ŚWIĘTA

Jako wprowadzenie do tematu przeczytaj informacje z podręcznika- str. 39-40, temat 5.

Zastanów się nad dwoistością postaci bohaterki powieści.

Przeczytaj fragmenty „Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego zamieszczone w podręczniku- akapit 1-3, str. 40-41 i wykonaj polecenia od 1 do 4, str.43 . Sprawdź, czy twoje ustalenia zgadzają się z prezentowanym poniżej materiałem

Sonia

Grzesznica

–  wejście na drogę prostytucji

–  rezygnacja z udziału w obrządkach kościelnych  ze względu na potępienie i wykluczenie

  Święta

–  altruistyczna motywacja decyzji, empatia wobec bezradnej, oszalałej z bólu macochy i głodującego rodzeństwa

–  utożsamianie się z ludźmi cierpiącymi

–  zadeklarowana, gorliwa chrześcijanka studiująca Biblię  jako księgę o życiu, zafascynowana religią

 Przeczytaj fragmenty utworu opowiadające o wspólnym czytaniu ewangelicznej opowieści o Łazarzu. Zwróć  uwagę na puentę – obraz mordercy i jawnogrzesznicy, którzy zjednoczyli się w czytaniu Wiecznej Księgi.

Polecenie:

Na podstawie fragmentów z podręcznika oraz całości utworu wskaż podobieństwa i różnice między bohaterami, wypełniając kartę-karta pracy 1

W swojej pracy uwzględnij  pochodzenie społeczne, sytuację rodzinną, los, osobowość i postawy bohaterów. Następnie wyciągają wnioski z konstrukcji obu postaci i określ ich funkcję w utworze.

Postaraj się określić funkcję motywów biblijnych w utworze, zwłaszcza opowieści ewangelicznej o Łazarzu i nawiązania do postaci Marii Magdaleny.

Zapamiętaj, że niemal we wszystkich utworach Dostojewskiego w sposób dosłowny lub metaforyczny pojawiają się obrazy święte, czyli ikony. Jedną z nich jest ikona wskrzeszenia Łazarza. Natomiast postać Marii Magdaleny jest przywołana poprzez nazwanie Soni przez narratora jawnogrzesznicą.

Zapamiętaj, że  poprzez skojarzenia biblijne Dostojewski zwrócił uwagę  na zdolność człowieka do podniesienia się z moralnego upadku, z ciemności grzechu. Skojarzenia biblijne zapowiadają zwycięstwo duchowego życia i dobra.

Na zakończenie przeczytaj akapit 7 w podręczniku, str.42 i spróbuj zinterpretować finał powieści. Wykorzystaj pojęcia kluczowe, zamieszczone na str. 43 ( agape, grzech) i wprowadzenie do lektury, str. 39-40.

Zapoznaj się z sugestiami  interpretacyjnymi zakończenia powieści:

Wskrzesiła ich

miłość, serce każdego z nich miało w sobie niewyczerpane

→ zmartwychwstanie obojga do nowego życia
źródło życia dla serca drugiego. → miłość–agape, wspólnota z drugim człowiekiem
Postanowili czekać cierpliwie. → postawa pokory w życiu
Pozostawało im jeszcze siedem lat udręki → przyjęcie cierpienia
i tyle bezgranicznego szczęścia!

Ale zmartwychwstał i wiedział o tym, czuł to w pełni

→ miłość sensem i radością życia
całym odnowionym jestestwem, → odnalezienie wewnętrznej harmonii
ona zaś – ona przecież żyła tylko jego życiem. → braterstwo duchowe i poświęcenie

 

Proszę zwrócić  uwagę na uniwersalność zakończenia w duchu modernistycznym. Główny bohater nie tylko rozpoznaje drogę do Boga, odnajduje go w sobie, ale przede wszystkim osiąga zgodę z samym sobą i z ludźmi.

Bohaterkę należy postrzegać  jako osobę wspomagającą emocjonalny i moralny rozwój Raskolnikowa. Przemiana mordercy jest skutkiem wpływu Soni, przykładu dobrego człowieka.

Zaliczenie zajęć:

Wypełnioną kartę pracy 1,  proszę przesłać na adres b.kusiuk@wp.pl, w dniu dzisiejszym-podając imię, nazwisko i klasę.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk