Uncategorized

język polski 2 PT

Język polski 2 PT- 20.04.2020 r.

Temat: Przejrzyste, zwiewne […] błękitne zadumanie… Impresjonizm w malarstwie i w poezji.

Celem lekcji jest zaprezentowanie impresjonizmu jako kierunku artystycznego obecnego w różnych dziedzinach sztuki

Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika cz. 2, lekcja 10,  63–67 , szczególną uwaga. zwracając na następujące zagadnienia:
– podłoże narodzin impresjonizmu,
– główne cechy kierunku,
– twórczość czołowych przedstawicieli i ich dzieła.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na obraz Monet, Impresja. Wschód słońca.

Analiza dwóch tekstów kultury, których twórcy wykorzystali technikę impresjonistyczną.

Na podstawie informacji zawartych w podręczniku spróbuj porównać sposób kreowania pejzażu w dziele malarskim i w tekście literackim.

  1. Przyjrzyj się dokładnie obrazowi Moneta, Impresja. Wschód słońca i spróbuj opisać impresjonistyczny obraz:
  • wymieniając cechy charakterystyczne,
  • opisując własne wrażenia i spostrzeżenia
    2. Przeczytaj wiersz W lesie Przerwy-Tetmajera, s.66 w podręczniku

Analizując wiersz K. Przerwy- Tetmajera :

  • określ jego problematykę
  • zwróć uwagę na środki stylistyczne, które posłużyły poecie do uzyskania efektu wrażenia, chwilowego doznania

3. Uzupełnij kartę pracy-karta pracy -impresjonizm

Sprawdź, czy analizując teksty kultury doszedłeś do podobnych wniosków- otwórz załącznik odpowiedzi

W celu uzupełnienia wiadomości proszę wejść na stronę https://epodreczniki.pl/a/obrazy-malowane-swiatlem-i-kolorem—tworczosc-cloudea-moneta/DKkVECJDB i zapoznać się z tematem: Obrazy malowane światłem i kolorem – twórczość Cloude’a Moneta, gdzie znajdziecie szczegółową analizę jego dzieł.

Dla chętnych: Wysłuchaj Arabeski I C. Debussy’ego jako przykładu impresjonizmu w muzyce. Otwórz stronę https://www.youtube.com/watch?v=9Fle2CP8gR0

Proszę zrobić notatkę z dzisiejszych zajęć w zeszycie przedmiotowym.

Od następnych zajęć zaczynamy omawianie  lektury „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego. Tekst utworu znajdziecie na stronie https://www.youtube.com/watch?v=7pcAjryHims, w formie audiobooka.

W razie pytań, proszę o kontakt przez messenger, e –mail : b.kusiuk@wp.pl

Pozdrawiam – Bożena Kusiuk