Uncategorized

język polski 2 FTP

 23.04.2020 r.

Temat: Ten dług przeklęty… Sąd nad Tomaszem Judymem.

W „Ludziach bezdomnych”  Żeromskiego mamy do czynienia z obrazem jednostki wybitnej, idealisty w obliczu konieczności dokonania wyboru pomiędzy miłością i społecznikostwem.

Społecznikostwo, to wyrastająca z pozytywistycznego hasła „pracy u podstaw” idea działalności jednostek na rzecz najbiedniejszych grup społecznych w celu podniesienia ich poziomu życia.

Judym nie jest jednak tylko reprezentantem idei,  ma również wyrazistą osobowość- jest porywczy i bezkompromisowy. Bohater reprezentuje postawę nonkonformizmu, czyli niezależności od innych w sądach i działaniach.

Nonkonformista- przedkłada własne, odmienne zdanie nad opinie i podglądy powszechne w jego otoczeniu.

Zastanówcie się, czy można pogodzić altruistyczną działalność na rzecz innych i szczęście osobiste?

Kim dla Was jest Tomasz Judym- szlachetnym idealistą i społecznikiem pomagającym potrzebującym, czy egocentrykiem, który z niechęcią patrzy na środowisko, z którego wyrósł?

Proszę przeczytać fragment utworu z rozdziału Mrzonki– t 1, tekst znajdziesz na stronie https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ludzie-bezdomni-tom-pierwszy.html

Fragment przedstawia odczyt dr. Judyma, który  ma miejsce po jego powrocie z Paryża. Judym jako młody lekarz, znajdujący się u progu kariery, chce zaprezentować swoje spostrzeżenia na temat stanu higieny w stolicy Francji. Propozycja odczytu jest dla młodego lekarza nobilitacją, wyróżnieniem oraz  okazją do zaprezentowania radykalnego programu społecznego (manifestu zawodowego).

Analiza fragmentu powieści. Proszę zgromadzić informacje na temat poglądów Judyma zaprezentowanych w trakcie odczytu u dr. Czernisza  oraz zarzutów stawianych bohaterowi przez środowisko warszawskich medyków na temat:

a. biedy jako zjawiska społecznego

b. postawy lekarzy wobec patologii społecznych

c. etosu zawodowego

Informacje proszę zapisać w formie tabeli, wypełniają kartę – karta pracy-1

Sugestie interpretacyjne  znajdziesz w pliku odpowiedzi- karta pracy-1, porównaj je z własną interpretacją.

Podsumowanie;

Odczytywanie kreacji Judyma w odniesieniu do cech „romantycznych” i „pozytywistycznych”.

Tomasz Judym jako romantyk:

  • indywidualizm (poczucie wyjątkowości, nieprzeciętności w relacjach z innymi – np.: warszawskimi lekarzami);
  • prometeizm (definiowanie zawodu lekarza jako apostołowania biednym, potrzebującym itd.);
  • emocjonalność (podejmowanie decyzji pod wpływem gwałtownych emocji – por. motyw dajmonionu);
  • aktywizm / wola czynu (bezkompromisowa wola działania, nawet kosztem relacji z innymi ludźmi).

Tomasz Judym jako pozytywista:

  • typowość biografii (proletariackie dziecko zdobywające wykształcenie dzięki przypadkowi);
  • społecznikostwo (rozumienie zawodu lekarza w kategoriach pozytywistycznego utylitaryzmu);
  • solidaryzm społeczny (idea pracy u podstaw);
  • pragmatyzm (referat jako prezentacja planu działania);
  • związek z tezami socjalistycznymi (np.: walka o reformy za pomocą strajku, lekarz jako przywódca rebelii społecznej).

Proszę zrobić notatkę z dzisiejszych zajęć w zeszycie przedmiotowym.

Dodatkowo, proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym powieści „Ludzie bezdomni” zamieszczonym na portalu e- podręczniki https://epodreczniki.pl/a/ludzie-bezdomni-kierunki-interpretacji/DG111DCy6. Znajdziecie tam wiele cennych informacji i wskazówek na temat analizy powieści Żeromskiego.

Pozdrawiam – Bożena Kusiuk