Uncategorized

język polski 2 FTP

18.06.2020r.

Temat: Przed nami jest jądro ciemności… Etyka i polityka w opowiadaniu Conrada.

Dzisiejsze – ostatnie już zajęcia przeznaczone na lekturę opowiadania Conrada- poświęcimy zagadnieniu moralnych wyborów człowieka.

„Jądro ciemności” Conrada opowiada o zniewalającej sile immoralizmu, który może zawładnąć ludzką wyobraźnią i doprowadzić do unieważnienia moralnego porządku cywilizacji.

Immoralizm- kwestionuje zasadność jakichkolwiek reguł moralnych. Prowadzi do bezwarunkowej aprobaty egoizmu i skrajnego indywidualizmu, czemu towarzyszy przekonanie, że każdy człowiek może być twórcą norm dla samego siebie.

Dzieje się tak w chwilach wojennego zagrożenia, politycznych przesileń, gospodarczych kryzysów, kiedy ludzie zaczynają tęsknić do rządów wodzowskich, władzy silnej ręki, gotowi za jakikolwiek porządek zapłacić osobistą wolnością i odpowiedzialnością moralną.

Ważnym elementem Conradowskiego systemu etycznego jest zachowanie się człowieka w ekstremalnych sytuacjach. Zagrożenie życia, nieograniczona wolność, potężna władza – ujawniają prawdziwe cechy ludzkiej osobowości.

PRACA Z TEKSTEM

Proszę przeczytać fragmenty utworu zamieszczone w podręczniku na s. 198- 200

POLECENIA DO TEKSTU

Kresem podróży Marlowa, miejscem, do którego chce dotrzeć za wszelką cenę jest stacja Kurtza. Aby poznać sens wędrówki bohatera, należy dokładniej przyjrzeć się Kurtzowi, dlatego ustal:

1. Jak budowana jest wiedza o Kurtzu przed spotkaniem z nim- kto i jak mówi o bohaterze?

Kurtz widziany oczami:

księgowego –to agent pierwszej klasy, nadzwyczajny człowiek, kieruje bardzo ważną placówką handlową w centrum zagłębia kości słoniowej, wysyła więcej kości niż inni agenci razem wzięci, księgowy przewiduje szybki awans Kurtza,

dyrektor chwali Kurtza, jako najlepszego agenta, wyjątkowego człowieka, który ma władzę pociągania za sobą pierwotnych dusz w straszliwy, szatański taniec na własną cześć,

– Rosjanin- podkreśla wyjątkowość Kurtza, odkrywa jego sposób działania poza dobrem i złem –ten człowiek wzbogacił mi umysł, nie można go sądzić jak zwykłego człowieka,

Narzeczona- przechowuje wyidealizowany portret bohatera był wybitnym człowiekiem o szlachetnej duszy, każdy jego czyn przepojony był dobrocią, dawał przykład

Dziennikarz- widział w nim dobrego mówcę, który umiał zelektryzować pokaźne audytorium wszystko mogło być przedmiotem jego wiary, mógłby być przywódcą jakiejś ekstremistycznej partii

Marlow– ..powtarzano mi w różnych odcieniach zazdrości, i podziwu, że zebrał, wymienił, na inne towary, wyłudził lub skradł więcej kości słoniowej niż wszyscy agenci, mówi o nim księżniczka z bajki, śpiąca księżniczka z bajki; ten Cień, niewyraźny jak wydobywające się z głębi ziemi opary, pełza na czworakach, ten Cień, to tułające się umęczone stworzenie

Zwróć uwagę na skomplikowany stosunek Marlowa do Kurtza- zafascynowany, wstrząśnięty, przerażony mówi o nim jak o najgorszym wcieleniu zła i godnym pożałowania ludzkim cieniu, wielokrotnie tworzy poczucie nierealności jego istnienia, sugeruje, że jest istotą trudną do wyobrażenia w normalnym świecie, opinia Marlowa o Kurtzu ewoluuje wraz z kolejnymi etapami wyprawy.

Immoralizm Kurtza, objawiający się odrzuceniem wszelkich zasad moralnych i skrajnym indywidualizmem, okazał się zaraźliwy. Marlow w rozmowie z narzeczoną Kurtza skłamał, być może po raz pierwszy w swym życiu (był oficerem, obowiązywał go bezwzględny kodeks etyczny) – i z pewnym zdziwieniem (oczekiwał natychmiastowej kary niebios) ujrzał pozytywny skutek swojego kłamstwa: satysfakcję narzeczonej. To może być pierwszy krok na drodze Marlowa, który spróbuje w Europie, w polityce europejskiej, zrealizować testament Kurza.

Zwróć uwagę na wykorzystany przez Conrada sposób prezentacji postaci.

Narrator zanim przedstawi Kurtza, zbiera różne głosy o nim, po śmierci bohatera konfrontuje te głosy.

Technika punktów widzenia służy wydobyciu złożonej wiedzy o człowieku, wzmacnia opozycję między tym, kim Kurtz jest w oczach innych, tym, kim był w Europie, a tym, kim jest w Kongo, tym, kim jest w istocie, przygotowuje element zaskoczenia, ale ma również swój wymiar filozoficzny- pozostawia niezamknięte pytanie, kim jest człowiek w sensie obiektywnym i subiektywnym.

2. Jaki portret bohatera wyłania się z przytoczonych opinii, kim staje się Kurtz w puszczy i dlaczego?

Kurtz, jakiego poznajemy na początku to genialny, wszechstronnie wykształcony człowiek niezwykle operatywny handlowiec, muzyk, malarz, dziennikarz, mówca, człowiek, który wyjechał, aby realizować misję cywilizacyjną, idealista- ucieleśnienie wszystkich najszczytniejszych ideałów cywilizacji europejskiej ( pół Anglik, pół Francuz).

Na miejscu bohater podporządkowuje sobie tubylców, sprawia, że traktują go jak bóstwo, otaczają kultem.

Opętany władzą, chciwością, tworzy chore, zabójcze relacje międzyludzkie, jego zaangażowanie dla spraw ideałów humanistycznych jest czystą retoryką.

Kurtz, w sytuacji odseparowania od zasad i norm świata cywilizowanego, w dziczy, samotności, z dala od instytucji, które strzegą podstawowych praw, okazuje się człowiekiem słabym wewnętrznie- czegoś w nim brakowało, a była to utrzymująca go w ryzach człowieczeństwa wrodzona siła- powściągliwość, samodyscyplina, panowania nad sobą.

Zgubiła go pycha i pogarda dla drugiego człowieka, pożądanie władzy, opętanie nią, egoizm, fascynacja złem, choć umierając ocenia własne życie i podsumowuje je słowem Zgroza. Kurtz to metafora określonej postawy.

Słowa Kurtza wypowiedziane przed śmiercią: „Zgroza! Zgroza!” zawierają ocenę jego życia. Kurtz wyjeżdżając do Afryki chciał nieść misję cywilizacyjną. Tymczasem jego warunki życia, brak kontroli społeczeństwa, a także wygórowane ambicje doprowadziły do tego, że bohater całkowicie się zdemoralizował. Okazało się, że to nie on zapanował nad dziczą, tylko dzicz zawładnęła nim, ujawniając jego najniższe instynkty: pychę, chciwość, okrucieństwo, wykorzystywanie władzy, materializm. Kurtz przed śmiercią dostrzegł koszmar swojego życia i ta świadomość napawa go strachem i zgrozą.

Przez kreację postaci Kurtza Conrad podejmuje również dyskusję ze „Zbrodnią i karą” Dostojewskiego. Poniższa tabela przedstawia dwie wizje człowieka opętanego przez zło, przedstawione w „Zbrodni i karze” Dostojewskiego oraz „Jądrze ciemności”.

  Zbrodnia i kara Jądro ciemności
przypuszczalne źródła zła rozum emocje
psychologiczne skutki poddania się złu omamy, koszmary senne, wyrzuty sumienia dehumanizacja człowieka, owładnięcie przez zło
wpływ immoralizmu na innych ludzi zabicie dwóch kobiet, śmierć matki, poświęcenie się Soni zniewolenie Murzynów, całkowite podporządkowanie Rosjanina władzy Kurtza, fascynacja Marlowa
możliwa obrona przed złem miłość, wiara w Boga zasady moralne, prawo

Zadanie domowe:

Zrób notatkę z dzisiejszych zajęć w zeszycie przedmiotowym.

Pozdrawiam – Bożena Kusiuk