2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

język polski 2 FTP

31.03.2020 r.

TEMAT: CO ZOSTAŁO NAM, CO WSZYSTKO WIEMY… DEKADENTYZM W POEZJI MŁODEJ POLSKI

Proszę zapoznać się z informacjami do tematu zamieszczonymi w  podręczniku cz. 2 (lekcja 7.: Co zostało nam, co wszystko wiemy… dotyczącymi  pojęcia dekadentyzm. (s. 48–49)

Następnie wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/nie-wierze-w-nic/DCduUXu7c  i uzupełnij swoja wiedzę zapoznając  się z informacjami tam zamieszczonymi.

W oparciu o materiał z podręcznika str. 48-49 oraz materiały zawarte w e- podręczniku, spróbuj odpowiedzieć na pytania:

Co było główną przyczyną obaw ludzi przełomu wieków?

Jakie były najbardziej charakterystyczne cechy kryzysu modernistycznego?

Na podstawie materiału z e-podręcznika proszę wykonać ćwiczenia 1-3 Bilans końca wieku oraz przepisać do zeszytu przedmiotowego  definicję dekadentyzmu.

Literatura okresu Młodej Polski została zdominowana przez nastrój smutku i melancholii. Głównym polskim twórcą tego okresu był Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Proszę zapoznać się z sylwetką twórcy zamieszczoną w podręczniku (s.50)

Polecenie do  pracy z tekstem literackim:

Przeczytaj wiersz Koniec wieku XIX, pochodzący z II serii Poezji Kazimierza Przerwy- Tetmajera  https://epodreczniki.pl/a/nie-wierze-w-nic/DCduUXu7c   i wykonaj ćwiczenia 4.2 do 4.10

Wskazówki do charakterystyki  relacji między „ja” lirycznym a adresatem.

Zauważ, że „ja” liryczne utożsamia się z zbiorowością (Co zostało nam, co wszystko wiemy…), którą można określić mianem „dzieci pozytywizmu”. Adresatem wypowiedzi lirycznej jest jakaś anonimowa osoba, człowiek końca wieku, ktoś, kto nie potrafi udzielić odpowiedzi na postawione pytania.

Polecenie: Z tekstu wiersza  wyodrębnij  sformułowania odnoszące się do człowieka oraz świata, na jakim przyszło mu żyć. Sprawdź, czy prawidłowo wykonałeś polecenie. Załącznik

Wymiar kryzysu światopoglądowego w wierszu Tetmajer przedstawia  Graf interpretacyjny

Praca domowa:

Spróbuj ocenić postawę „człowieka końca wieku”. ( kilka zdań)

Prace proszę odesłać na e-mail b.kusiuk@wp.pl (proszę podać nazwisko i imię, klasę)

W razie pytań, proszę o kontakt  ( e- mail, e-dziennik, grupa).

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk