Uncategorized

Język polski 2.04.2020 r.

Drodzy Uczniowie, zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z Lady Makbet.

Temat – „Czyż te ręce nigdy obmyć się nie dadzą?” – Lady Makbet, czyli o skutkach

przekraczania granic człowieczeństwa.

  1. Praca z materiałami zamieszczonymi na portalu Epodręczniki.pl

Po zalogowaniu się na portalu Epodreczniki.pl będziecie mogli zapoznać się z  materiałem edukacyjnym przeznaczonym na dzisiejszą lekcję. Na Wasze adresy e-mail została wysłana wiadomość z linkiem do lekcji „Przemiana Makbeta i Lady Makbet”. Potwierdzeniem udziału w dzisiejszej lekcji będzie wykonanie zadań zawartych w podrozdziale „Sprawdź się”. Nie przejmujcie się, jeśli nie poradzicie sobie z wszystkimi odpowiedziami. Ocenię tylko najlepsze rozwiązania, pozostali dostaną plusa za podjętą próbę i udział w lekcji.

  1. O manipulacji jako źródle zła na przykładzie „Makbeta” Williama Szekspira.

Fragmenty – załącznik 1

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 1 – przykładowe rozwiązanie

  1. Lady Makbet – obsesyjne marzenia kobiety, narkotyczny wpływ władzy na psychikę ludzką.

Zapoznaj się ze sceną VII z aktu I – na podstawie analizy tekstu uzupełnij tabelkę –

Tabela   Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 – propozycja odpowiedzi

  1. Poniżej w formie piramidy przedstawiono kolejne zmiany w osobowości Lady Makbet (po prawej) oraz kolejne zmiany w osobowości Makbeta. Makbet jest przeciwieństwem swojej żony – przeszedł metamorfozę od człowieka pełnego wątpliwości, niezdecydowania do wyrachowanego i cynicznego zbrodniarza, dla którego sumienie przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Droga Lady Makbet jest to droga od okrutnej i bezwzględnej oraz ambitnej kobiety, świetnie znającej swojego męża i wykorzystującej bezlitośnie jego słabości dla swoich celów, do kobiety, którą wyrzuty sumienia doprowadzają do szaleństwa i samobójczej śmierci.

Przerysujcie do zeszytu piramidę – Załącznik nr 3

  1. Czy tragiczny finał historii Lady Makbet oraz historii Makbeta może być przestrogą dla ludzi żądnych władzy? Czy ostrzega przed przekroczeniem granic człowieczeństwa, granic moralnych?

Lady Makbet: czynienie zła = przekraczanie granic człowieczeństwa => wyrzuty sumienia + szaleństwo, obłęd => samobójstwo (próba ratowania człowieczeństwa?)

Makbet: dobry rycerz + nadmierna, chora ambicja = żądza władzy => czynienie zła = przekraczanie granic człowieczeństwa => wyrzuty sumienia + koszmar, strach, obsesja => śmierć na polu walki (potrzeba ratowania człowieczeństwa, dobrego imienia rycerza?)

Podsumowanie:

  1. Lady Makbet ponosi część winy za dokonane przez męża zbrodnie.
  2. Lady Makbet była wprawdzie inspiratorką pierwszego morderstwa, ale nie można uznać , że Makbet był bezwolnym narzędziem w jej rękach.
  3. Makbet miał świadomość niemoralności czynów, których się dopuszczał, umiał odróżnić dobro od zła.
  4. Makbet miał wiele możliwości, by zawrócić z drogi zbrodni. Nie przewidział tylko, że wyrzuty sumienia i lęk przed wykryciem jego zbrodni uniemożliwią mu normalne życie.
  5. Nie można uznać Makbeta za ofiarę zbrodni. To on jest zbrodniarzem.

Następna lektura przed nami to „Romeo i Julia”. Kolejne arcydzieło Szekspira będziemy omawiali po świętach, a więc macie sporo czasu, by zapoznać się z tekstem.

Gdybyście potrzebowali pomocy zachęcam do kontaktu przez dziennik elektroniczny lub mojego e-maila ckupar@wp.pl.

Pozdrawiam Was i zapraszam na lekcje już w kolejnym tygodniu.

Agnieszka Piekarska