Uncategorized

język polski 1B4

23.06.2020 r.

Temat: Zasady tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.

Dzień dobry,

dzisiaj zachęcam Cię do przypomnienia zasad tworzenia wypowiedzi argumentacyjnych zgodnie z zasadami logiki i retoryki.

Informacje na ten temat znajdziesz na portalu e-podręczniki

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-wypowiedzi-argumentacyjnych-zgodnie-z-zasadami-logiki-i-retoryki/D8GJ2PmKN

Szczególną uwagę zwróć na następujące zagadnienia:

  1. Temat i formułowanie tezy tak, by przeciągnąć uwagę odbiorcy, zainteresować odbiorcę.
  2. Siła wstępu wypowiedzi i jej związek z tematem wystąpienia.
  3. Argumenty i ich dostosowanie do tematu wypowiedzi.
  4. Dowodzenie, czyli logiczna argumentacja, której podstawą jest jednoznaczność i przejrzystość wypowiedzi.
  5. Kolejność wprowadzania argumentów.
  6. Porządkowanie wypowiedzi- wstępu, rozwinięcia, zakończenia za pomocą wyrażeń metatekstowych, np. reasumując,  przechodzę do zakończenia,  po pierwsze (…), po drugie (…)następnie,
  7. Autoprezentacja i sygnały pozawerbalne, m.in. mimika i gestykulacja, wygląd mówiącego, kontakt wzrokowy.
  8. Przekonujące przemawianie.
  9. Komponowanie wypowiedzi w czasie.

Zachęcam do  wykonania ćwiczeń umieszczonych pod każdym zagadnieniem.

Pozdrawiam – Bożena Kusiuk