Uncategorized

Język polski, 18.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

dzisiaj powtórka zasad pisowni.

Temat: Pisownia -ji, -ii oraz -i w zakończeniach niektórych rzeczowników. Kiedy piszemy ą i ę, a kiedy – om, on, em, en?

  1. Kiedy piszemy -i?

Literę i (mimo że słyszymy ji) piszemy po samogłoskach (alei, twoi, stoi, boi się) i spółgłoskach oprócz c, s, z (biurko, kiosk, biodro, wiara). Zakończenie -i mają rzeczowniki rodzime bądź też dawno zapożyczone (hrabi, głębi, ziemi). Ponadto wszystkie wyrazy zakończone na -ea (idea, Korea) w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej mają końcówkę -i (idei, Korei). Podobnie jest z zakończeniami -aja, -eja, -ija, -oja i -yja (Maja – Mai, zawieja – zawiei, ostoja – ostoi, szyja – szyi).

  1. Kiedy piszemy -ji?

Literę j piszemy w rzeczownikach zakończonych na -cja, -sja i -zja (kolacja, misja, wizja). W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej rzeczowniki te przybierają końcówki -cji, -sji i -zji (kolacji, misji, wizji). Jak łatwo zauważyć, literę -j piszemy po spółgoskach c, s, z.

  1. Kiedy piszemy -ii?

Zakończenie -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej mają wyrazy zapożyczone, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na -ia (Portugalia – Portugalii, Klaudia – Klaudii, historia – historii, religia – religii, filozofia – filozofii, ortografia – ortografii).

Wyrazy zakończone na –nia… komplikują sprawę. Tu trzeba zwrócić uwagę na wymowę.

W wyrazach zakończonych na -nia piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku:

– -i, gdy w mianowniku wymawiamy -ńa (pustynia – pustyni, palarnia – palarni),

– -ii, gdy w mianowniku wymawiamy -nja (harmonia – harmonii, Dania – Danii).

(Powyższe wyrazy w mianowniku słyszymy jako pustyńa, palarńa, harmonja, Danja).

  1. A teraz garść trudnych przykładów:

placki z dyni i cukinii, jad żmii, nie po kolei, stać w linii, daj mydło tej flei, urodziny Mai i Julii, port w Gdyni, korale na szyi, lekcje historii sztuki

  1. W rzeczownikach obcego pochodzenia zakończonych na -ja oraz na -ia formy dopełniacza liczby mnogiej mają taką samą postać jak formy dopełniacza liczby pojedynczej, zarówno w mowie, jak i w pisowni, np.

tej lekcji – tych lekcji

tej misji – tych misji

tej procesji – tych procesji

tej komedii – tych komedii

tej teorii – tych teorii

tej akademii – tych akademii

tej epidemii – tych epidemii

tej mafii – tych mafii.

  1. Obejrzyjcie film z kampanii „Język polski jest ą ę”, której patronem była Rada Języka Polskiego:

https://www.youtube.com/watch?v=EbsxnXZA4l8

  1. Zapoznajcie się z zasadami pisowni ą, ę, om, on, em, en w podręczniku (s. 210–211). Opracujcie w zeszytach notatkę w formie prostej infografiki.
  2. Odpowiedzcie na polecenia w karcie pracy

klopoty-z-a-i-e

klopoty-z-a-i-e propozycja odpowiedzi

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska