Uncategorized

Język polski, 18.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

na dzisiejszej lekcji poddamy analizie tekst opisujący działania wojenne prowadzone na Westerplatte.

Temat:  Obrońcy Westerplatte – Ewelina Pestka „Westerplatteˮ.

  1. „Tajemnica Westerplatte”

Mieli wytrwać dwanaście godzin. Bronili Westerplatte przez siedem dni. Historia zmagań garstki żołnierzy walczących z przeważającymi siłami niemieckimi, to jedno z najbardziej znanych wydarzeń kampanii wrześniowej 1939 roku. „Tajemnica Westerplatte” to film o dramacie walki, o wyborach człowieka w obliczu śmiertelnego zagrożenia, o odwiecznym sporze wizji racjonalnej, którą reprezentuje major Sucharski (Michał Żebrowski) z wizją romantyczną kapitana Dąbrowskiego (Robert Żołędziewski). Jeden nie chce skazywać swych żołnierzy na ostateczną zagładę, drugi pragnie walczyć do ostatniej kropli krwi.

https://www.ipla.tv/wideo/film/Tajemnica-Westerplatte/2f54643d70889ba1b2337b61777a6381

  1. Zapoznajcie się z wprowadzeniem do tekstu (str. 76 ) i wynotujcie najważniejsze informacje na temat roli Westerplatte w przededniu i w momencie wybuchu II wojny światowej, tj.:

– wzmocnienie uzbrojenie terenu Westerplatte w związku z licznymi prowokacjami niemieckimi, objęcie dowództwa placówki przez mjr. Sucharskiego;

– 1 września 1993 r., godz. 4.45 – rozpoczęcie bombardowań Westerplatte z pancernika Szleswig-Holstein;

– 7-dniowa obrona placówki jako symbol polskiego oporu przeciw hitlerowcom.

  1. Odczytajcie tekst Eweliny Pestki „Westerplatte” str. 76
  2. Sposób zrelacjonowania wydarzeń na Westerplatte przez autorkę – opowieść z punktu widzenia bezpośrednich uczestników wydarzeń.
  3. Cztery etapy opisanych w tekście E. Pestki działań na Westerplatte:

– Przygotowania do wojny.

– Pierwszy strzał i rozpoczęcie obrony.

– Oczekiwanie na pomoc.

– Decyzja o ogłoszeniu kapitulacji.

  1. Interpretacja tekstu

Autorka wzbogaca informacje o obronie Westerplatte poprzez opis przeżyć i myśli uczestników wydarzeń, ukazanie obrony tego fragmentu Polski jako wielkiego czynu garstki ludzi osamotnionych, pozbawionych pomocy, ale wiernych rozkazowi. Decyzja o ogłoszeniu kapitulacji przedstawiona została jako bardzo trudna dla dowódcy– ze względu na ogrom strat – i dla żołnierzy – patriotów walczących o swój kraj.

  1. Zakończenie tekstu

Przywołanie fragmentu polskiego hymnu – wcielenie głoszonych w polskim hymnie haseł w życie, przesłanie dla następnych pokoleń, by tak właśnie interpretowali te słowa, ukazanie wzorca żołnierzy-patrioty.

  1. Zapoznaj się z dostępnymi recenzjami filmu „Tajemnica Westerplatte” w reż. Pawła Chochlewa i zredaguj krótką notatkę na jego temat.

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska