Uncategorized

Język polski, 17.06.2020 r.

Drodzy  Uczniowie,

dzisiaj ostatnie spotkanie ze „Skąpcem” Moliera.

Temat 1:  Czy pieniądze szczęścia nie dają?

  1. Z czym kojarzy Wam się słowo materializm?

– kierunek w filozofii głoszący, że jedynym istniejącym bytem jest materia;

– kierowanie się w życiu względami materialnymi;

  1. Przeczytacie tekst w karcie pracy „Być czy mieć?”  i wypiszcie argumenty użyte przez autora.

Być czy mieć

3. Wypełnijcie kartę pracy „Sprawdź, ile wiesz” i prześlijcie na mojego e-maila.

Sprawdź ile wiesz

Temat 2:  Sarmaty portret własny – „Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska.

  1. Czym był patriotyzm dawniej?

Dawniej patriotyzm oznaczał przede wszystkim obronę ojczyzny i dotyczył jedynie części społeczeństwa, czyli szlachty. Kwestia identyfikowania się z własnym krajem oraz poczucie tożsamości narodowej jako idei  narodziły się w obecnym kształcie dopiero w XIX w.

  1. Zapoznaj się z treścią lekcji na portalu e-podręczniki-

https://epodreczniki.pl/a/polski-mit-sarmaty-pamietniki-jana-chryzostoma-paska/D190PDvE2

  1. Przeczytaj ze strony 162 w podręczniku fragment „Pamiętnika” J. Ch. Paska

W części zatytułowanej „Rok Pański 1658” „Pamiętników” Jan Chryzostom Pasek opisał okres stacjonowania wojsk polskich w Danii, które wspomagać miały związanego z Rzeczpospolitą paktem przeciw Szwedom króla duńskiego w obronie państwa przed najazdem wroga. Na ziemie sojusznika wysłano wówczas sześciotysięczny oddział pod dowództwem Czarnieckiego, a wraz z nim – narratora wspomnień.

Pasek relacjonuje tutaj obawy, jakie żywili żołnierze przed wyprawieniem się w obce, nieznane dotąd Polakom ziemie, na których walczyć mieli w stosunkowo nielicznym oddziale pozbawionym cesarskiego wsparcia. Wkrótce po dotarciu na ziemie duńskie żołnierze zapomnieli jednak o bojaźni, przyjęci przez gospodarzy bardzo gościnnie i z wielkim szacunkiem. Narrator skrupulatnie wymienił wszelkie dobra, jakie kompania znalazła na miejscu – niedrogie i łatwo dostępne mięso, duże ilości miodu, dostatek ryb wszelkiego rodzaju i dziczyzny zdrowo chowającej się w chłodnym klimacie. Skuteczna walka z wilkami pozbawiła zwierzynę płochości, toteż Dania okazała się doskonałym miejscem do polowań.

Kolejnym aspektem, na jaki narrator nie omieszkał zwrócić uwagi, była uroda i delikatność kobiet, u których modową dla Paska ciekawostką okazało się powszechne zarówno na wsi, jak i w mieście, noszenie drewnianych chodaków czyniących na brukowanych ulicach dosyć głośny hałas. Dunki określa Pasek ponadto jako mniej powściągliwe w uczuciach niż Polki, na pewno zaś dużo swobodniejsze w obejściu, czego przykładem jest sypianie nago i rozbieranie się nawet przy gościach w przekonaniu, iż grzechem byłoby wstydzenie się ciała stworzonego przez Boga. Największym specjałem kulinarnym tych ziem miały zaś być bydlęce kiszki, o których narrator opowiada z niejakim obrzydzeniem. Pasek docenił natomiast tamtejsze kościoły i wielką gościnność kalwińskiego kleru, który specjalnie z myślą o sojuszniczych wojskach odprawiał msze po łacinie strzegąc się wszelkich nietaktów wobec wiary katolickiej.

  1. Zapoznaj się z treścią rozdziału „Tytuły, honor i stroje, czyli w szlacheckim świecie” na portalu e-podręczniki

https://epodreczniki.pl/a/tytuly-honor-i-stroje-czyli-w-szlacheckim-swiecie/DL8fN2UQm

  1. Wykonajcie ćwiczenia utrwalające:

https://learningapps.org/watch?v=p5o40j2y220

 

https://learningapps.org/watch?v=pfs8jykbn20

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska