Uncategorized

Język polski, 15.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

ćwiczyć będziemy tworzenie wypowiedzi pisemnej: życiorysu i podania.

Temat: Tworzenie tekstu pisanego. Życiorys i podanie.

 1. CV (curriculum vitae) – znaczy życiorys.
 2. Wypełnianie formularza CV zacznij od podsumowania zawodowego

Podsumowanie zawodowe — inaczej cel zawodowy w CV — to krótki opis Twojego doświadczenia, umiejętności i najważniejszych osiągnięć. Umieszcza się je na samej górze dokumentu — tuż obok danych osobowych. Choć za granicą jest to powszechne, w Polsce większość kandydatów wciąż nie dodaje tej sekcji do życiorysu — jeśli więc to zrobisz, łatwo zyskasz dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji.

 1. Dopasuj formularz CV do treści ogłoszenia o pracę

To bardzo ważne — jeśli dasz odczuć pracodawcy, że nie wysyłasz CV masowo, możesz wiele zyskać. Dlatego w pierwszej kolejności wymień w CV te obowiązki i kompetencje, które pojawiają się w ofercie pracy. W podsekcji z doświadczeniem w CV wyróżnij też swoje osiągnięcia zawodowe. Oczywiście nigdy nie kłam w CV — doświadczony rekruter łatwo to zauważy, a Ty stracisz szansę na zatrudnienie.

 1. W formularzu CV pisz krótko i na temat

Pracodawcy nie mają czasu czytać długich życiorysów. Dlatego idealne CV powinno być krótkie — wystarczy 1 strona A4. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy piszesz życiorys naukowy lub masz bogate doświadczenie zawodowe. Jeśli  znasz język obcy, podaj w CV poziom jego zaawansowania (np. B2 lub średniozaawansowany). A gdy piszesz w CV o prawie jazdy, wymień stosowną kategorię pojazdów (np. kat. B, C+E). Kiedy to możliwe, potwierdź swoje kwalifikacje, wymieniając w CV odbyte szkolenia i posiadane certyfikaty.

 1. Formularz CV zakończ klauzulą o danych osobowych

Klauzula CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest bardzo ważna. Jeśli jej nie dodasz, zgodnie z prawem Twoja aplikacja nie zostanie rozpatrzona. Klauzulę zapisz mniejszą czcionką i umieść w stopce dokumentu — w ten sposób łatwo odróżnisz ją od pozostałych elementów CV.

 1. Zapoznaj się ze stroną, na której znajdziesz szablony darmowych CV

https://www.livecareer.pl/lp/cv-now.aspx?utm_source=google&utm_medium=display&utm_campaign=1050529646&utm_term=&network=d&device=c&adposition=none&adgroupid=57054188332&placement=www.profesor.pl&gclid=Cj0KCQjwz4z3BRCgARIsAES_OVeeERCV0ht6eMuiKInjCQ4xpzZRJn4kuaTTGhE9NnI6zSGBwme1lCIaAhCrEALw_wcB

 1. Przejdź do portalu e-podręczniki i zapoznaj się z treścią lekcji „Najtrudniej jest mówić i pisać o sobie – tworzymy życiorys, CV i list motywacyjny”

https://epodreczniki.pl/a/najtrudniej-jest-mowic-i-pisac-o-sobie—tworzymy-zyciorys-cv-i-list-motywacyjny/DbhavV60r

 

 1. Co to jest podanie?

Podanie to oficjalne pismo, które kieruje się do urzędu, instytucji lub przedstawicieli władzy. Zawiera prośbę z uzasadnieniem popartym argumentami. Celem autora jest zyskanie przychylności adresata.

 1. Cechy i zasady tworzenia

W podaniu posługiwać należy się stylem urzędowym. Tekst powinien być zwięzły, jasny, konkretny. Charakterystyczna jest obecność rzeczowników odczasownikowych (rozpatrzenie, dofinansowanie, udzielenie, wyrażenie, zorganizowanie itp.). Przedstawiać należy argumenty istotne z punktu widzenia adresata pisma.  Poprawność zapisu, estetyka, przejrzystość treści i zwroty grzecznościowe służą budowaniu pozytywnego wizerunku nadawcy.

 1. Budowa i schemat

Kompozycja podania jest  ściśle określona.

Dane nadawcy – imię i nazwisko oraz pełniona funkcja, dane teleadresowe – w zależności od potrzeb – w lewym górnym rogu.

Miejscowość, data – w prawym górnym rogu.

Dane odbiorcy – zwrot grzecznościowy (Sz. P.), imię i nazwisko, piastowane stanowisko / nazwa firmy – poniżej danych nadawcy, od środka do prawej.

Nagłówek – Podanie.

Treść podania:

– wstęp – sformułowanie celu,

– rozwinięcie – uzasadnienie prośby,

– zakończenie –  wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie.

Własnoręczny podpis – poniżej, po prawej stronie.

Ewentualnie – lista załączników.

 1. Przydatne zwroty i słownictwo

uprzejmie proszę o… / zwracam się z prośbą o…

prośbę swą motywuję tym… / prośbę swą uzasadniam tym, że… / uzasadniając swoją prośbę, pragnę nadmienić, że… / jako uzasadnienie prośby podam… / pragnę zwrócić uwagę na fakt, że…

z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby / liczę na Pana przychylność / proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby

z poważaniem / z wyrazami szacunku

 1. Przejdź do portalu e-podręczniki i zapoznaj się z treścią lekcji „Jak napisać podanie?”

https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-podanie/DAX4dFDav

 1. Napisz podanie o pracę lub CV i prześlij na mojego e-maila do oceny – ckupar@wp.pl

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska