Uncategorized

język polski 1 B4

2.06.2020 r.

TEMAT:  Cofam się jak przed ogniem… Historia miłości nieszczęśliwej.

Cele lekcji:

 • Przedstawienie modelu miłości romantycznej.
 • Scharakteryzowanie stylu listów Wertera.
 • Komentowanie postawy werterycznej i romantycznej koncepcji miłości.

Tekst powieści J.W. Goethego Cierpienia młodego Wertera (cała powieść), znajdziesz na stronie- https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera.html

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl – audiobook

Przebieg lekcji:

 1. Wprowadzenie:
  Ukazanie się powieści Goethego, w 1774 r. stało się wydarzeniem kulturalnym :
 • Odbywały się pielgrzymki do miejsc opisanych w powieści.
 • Ruszyła produkcja wielu pamiątek z wizerunkami głównych postaci.
 • Nastała moda na stroje Lotty i Wertera.
 • Nastąpiła fala samobójstw stylizowanych na werterowskie.
 • Książka została okrzyknięta „biblią młodego pokolenia” ze względu na nowy wizerunek miłości.
 1. Celem dzisiejszej lekcji,  jest scharakteryzowanie modelu miłości romantycznej, której pierwowzorem stało się uczucie Lotty i Wertera.
 2. Omówienie cech romantycznej konwencji mówienia o miłości na podstawie analizy listu z 16 lipca 1771 r., a następnie listu z 29 lipca 1772 r. Przeczytaj podane fragmenty utworu i znajdź słowa charakteryzujące kobietę jako obiekt miłości oraz uczucie miłości
KOBIETA MIŁOŚĆ
niewinność
prosta dusza
boski oddech
święta
anioł
niebo
ogień
dreszcz
zamęt zmysłów
tajemna moc
rażony piorunem
serca w jeden rytm biją

Wnioski:

 • idealizacja i sakralizacja,
 • miłość jako namiętność,
 • żywioł wszechogarniający człowieka,
 • porozumienie dusz
 1. Określenie roli muzyki w relacjach między kochankami:

Odszukaj cytaty z pierwszego i trzeciego listu, wskazujące na czarodziejską moc muzyki.

Zauważ, że muzyka romantyczna staje się pozasłownym sposobem wyrażenia miłości. Przypominam,  że to w czasach romantyzmu muzycy, m.in. Fryderyk Chopin i Robert Schumann zaczęli komponować utwory fortepianowe grane na cztery ręce jako nową odmianę języka miłości.

 1. Zastanów się dlaczego Werter popełnia samobójstwo?

Teoria miłości Sternberga

Według Roberta Sternberga, profesora psychologii na Uniwersytecie Yale, miłość można opisać przy pomocy trzech faz, które ulegają przemianie w czasie trwania związku.

a. Przeżywanie szczęścia w obecności partnera

Szacunek dla partnera

Wzajemne zrozumienie

Wzajemne dzielenie się przeżyciami

Dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia

Uważanie partnera za ważny element własnego życia

b.Silne emocje pozytywne (radość, podniecenie)

Silne mocje negatywne (tęsknota, zazdrość, niepokój)

Silna motywacja do fizycznej bliskości

c. Działania mające na celu przekształcenie miłości w trwały związek, w małżeństwo.

Polecenie:

Na podstawie listów z 16 lipca 1771 r., 29 lipca 1772 r. i 24 listopada 1772 r. ( temat 60, podręcznik, s. 314-315) zbadamy występowanie w związku Lotty i Wertera cech typowych dla każdej z faz, a następnie sformułujemy pierwszą hipotezę dotyczącą przyczyn samobójstwa bohatera.

 • W obecności Lotty Werter przeżywa przyjemne emocje, jest zauroczony partnerką.
 • Zwierza się przyjacielowi, że nie naruszy czci ukochanej, nie okaże żądzy.
 • Czuje pokrewieństwo dusz dzięki muzyce i wspólnym lekturom.
 • Uspokaja się, wycisza, porzuca przykre myśli.
 • Marzy o wzięciu w ramiona Lotty.
 • Przeżywa rozkosz na myśl o pocałunkach.
 • Jest zazdrosny o Alberta.
 • Nie ma nadziei na małżeństwo, bo ręka Lotty jest przyrzeczona Albertowi.
 • Nie może złamać zasad moralnych.

Wniosek:

Jedną z przyczyn dramatu życiowego Wertera jest miłość, która nie może przerodzić się w trwały związek zarówno formalny (Lotta jest narzeczoną, a potem żoną Alberta), jak i nieformalny (Werter nie złamie zasad moralnych).

6. Zapoznaj się z pojęciami kluczowymi:

Egzaltacja- przesada w przeżywaniu uczuć, nadmierny emocjonalizm, zachwyt, uniesienie.

Egotyzm- ( z łac. ego- ja)- koncentracja na sobie i swych stanach psychicznych, związana zwykle z próbami zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.

Zastanów się czy romantyczny  model miłości opisany w powieści to: szczerość uczuć czy egzaltacja, prawdziwa miłość czy skrajny egotyzm?

7. Sposób przeżywania miłości i jej skutki dla Wertera, na podstawie listów z 6 lipca 1771 r., 13 lipca 1771 r., 26 lipca 1771 r.,  3 września 1772 r., 27 października 1772 r.

DWA OBLICZA MIŁOŚCI
łagodzenie cierpienia,

stwarzanie szczęścia,

magnetyczna moc,

dowartościowanie człowieka,

wyzwolenie potrzeby bliskości ,

źródło dobrego nastroju, optymizmu

zaborczość,

egoistyczne pragnienie szczęścia,

ból,

rozpamiętywanie niedoli,

niszcząca namiętność,

destrukcja osobowości,

deprecjacja człowieka,

odrzucenie świata,

niezdolność do żywych emocji

 

Wniosek:

Jedną z przyczyn samobójstwa bohatera jest uczucie – źle ulokowane, bez nadziei na spełnienie; uczucie, które przydarzyło się bohaterowi mającemu predyspozycję do intensywnego przeżywania świata i jego subiektywnej oceny, nadmiernej skłonności do autoanalizy i do egotyzmu.

Praca domowa:

Korzystając z pojęć kluczowych, rozstrzygnij, czy przeżywanie miłości przez bohatera można określić jako egzaltację. Uzasadnij odpowiedź.

Odpowiedzi prześlij na maila b.kusiuk@wp.pl do 5.06.2020 r.

Przypominam, że jutro 3.06.2020 r. na 5 godzinie lekcyjnej napiszecie sprawdzian z oświecenia. Sprawdzian udostępnię na stronie epodręczniki, o godzinie 11.40. Dostęp będzie czasowy na 45 min. W razie pytań, proszę o kontakt na grupie- język polski 1 B4.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk