Uncategorized

Język polski, 1.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z obrazem szlachty ukazanym w epopei na podstawie opisu dworku w Soplicowie, gry Wojskiego na rogu, podczas polowania oraz poloneza.

Temat: Witamy w Soplicowie. Dzień w sarmackim dworku.

 1. Przypomnimy definicję epopei. Zwróćmy uwagę na przymiotnik „szlachecka” pojawiający się w tytule. „Pan Tadeusz” jest utworem, w którym szlachta została scharakteryzowana z wielką dbałością o szczegóły.
 • utwór rozpoczyna się „Inwokacją”. Źródłem natchnienia poety są wspomnienia o dalekiej, umiłowanej ojczyźnie,
 • ukazywał szeroki obraz życia społeczeństwa,(Polska szlachecka w jej schyłkowym kształcie),
 • przedstawił bohaterów na tle ważnych wydarzeń historycznych (były to przygotowania Napoleona do wojny z Rosją w 1812 r. i związane z tym nadzieje Polaków na wyzwolenie ojczyzny),
 • występuje narrator autorski „ wszechwiedzący i wszechobecny”. Wypowiada się w trzeciej osobie i nie należy do świata przedstawionego. Interpretuje i ocenia wydarzenia,
 • narrator kilka razy utożsamia się z autorem i wypowiada się wtedy w pierwszej osobie. Ma to miejsce w „Inwokacji” i „Epilogu” oraz w kilku dygresjach lirycznych,
 • w niektórych fragmentach utwór wyraźnie stylizowany po homerycku, np. porównania homeryckie czy baśniowość opisów, w których osoba narratora pozostaje w ukryciu,
 • niekiedy widać parodiowanie starożytnego epika. Homer opisywał szczegółowo przedmioty ważne, Mickiewicz przenosi to natomiast na rzeczy mało istotne.
 1. Przeczytajcie fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza „Powrót panicza” (podręcznik, str. 175–176). Zaznaczcie w tekście fragmenty dotyczące:
 • usytuowania budynku;
 • wyglądu zewnętrznego;
 • okolicy;
 • wyposażenia wnętrza.

O jakich cechach gospodarzy świadczy taki opis budynku?

Wygląd dworu, jego usytuowanie i otoczenie Interpretacja
Dwór w Soplicowie znajduje się nad brzegiem ruczaju, wybudowany został na pagórku, otacza go brzozowy gaj. Mickiewicz opis dworu rozpoczyna od opisu jego otoczenia: pagórek, źródełko i gaj wskazują, że jest to krajobraz wiejski, idylliczny.
Dwór szlachecki jest podmurowany, natomiast pozostała część budynku zbudowana jest z drewna. Ściany są pomalowane na biało. Dwór otoczony jest topolami, które chronią go przed wiatrem. Mickiewicz opisuje wygląd zewnętrzny dworu – jest to typowy dwór zbudowany wg staropolskich zasad. Murowane fundamenty, pobielane ściany i topole mają chronić dwór przed chłodem.
Dwór czyli dom jest niewielki, obok domu znajduje się stodoła, koło stodoły trzy „stogi użątku”. Zauważamy także liczne pola czarnoziemne uprawiane na kształt „ogrodowych grządek”. Mickiewicz dwór określa jako niewielki, ale za to schludny i porządny. Z niewielkim dworem kontrastuje duża stodoła, w której nie mieści się zboże. Świadczy to o dostatku, jaki panuje w tej okolicy. Ziemia jest żyzna i wydaje obfity plon.
Do dworu wjeżdżamy przez bramę, która jest zawsze otwarta. Mickiewicz odwołując się do motywu bramy chciał pokazać, że jedną z cech mieszkańców dworu jest gościnność.
Do dworu wchodzi się poprzez ganek, który w chwili przyjazdu Tadeusza jest zamknięty na „zaszczepki”, które przetknięto kołkiem. Ganek jest typowym elementem architektonicznym dworu staropolskiego, posiada go więc i dwór w Soplicowie. Dwór mimo iż jest zamknięty to łatwo się do niego dostać, co wskazuje na to, że mieszkańcy okolicy ufają sobie i nie boją się np. kradzieży

 

Mickiewicz tworzy typowy obraz dworu szlacheckiego – z murowanymi fundamentami, ale z drewna. Sam budynek jest mały, ale zadbany. Przed samym budynkiem znajduje się ganek, a do dworu wjeżdżamy przez bramę. Obok dworu znajdują się budynki gospodarcze i pola uprawne. Opis budynku i jego okolicy jest dość szczegółowy i plastyczny, tworzy atmosferę dostatku, szczęścia i dobrobytu, co potwierdza tezę, że jest to dwór idealny, a jego mieszkańcy żyją w harmonii z naturą.

 1. Przeczytajcie fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza „Trzy strzały” (podręcznik, str. 177–178). Odtwórzcie przebieg polowania przedstawiony w scenie. Przeczytajcie jeszcze raz fragment poświęcony opisowi gry na rogu, od słów: „Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty…”. Jakie etapy polowania odegrał Wojski i za pomocą jakich dźwięków?

Koncert Wojskiego na rogu ukazuje kunszt Mickiewicza w opisywaniu obrazu, muzyki i wrażeń słowami. Stanowi połączenie słowa poetyckiego z melodią – synteza sztuk. Analizowany fragment jest swego rodzaju retardacją. Nadaje w ten sposób plastyczności i barw utworowi. Uzupełnia jego kompozycję.

 1. Pobudka: ,, odzew, dźwięczący, rześki”.
 2. Ujadanie psów: ,, jęki ,po jękach skomlą”
 3. Strzały myśliwych: ,, ton twardszy niż grzmot”.
 4. Odgłosy walczących zwierząt:,, długo przeraźliwie wyje”.
 5. Natężenie siły dźwięków zwiastowało triumfalne zakończenie polowania na niedźwiedzia: – „Dmie znowu, jakby w rogu były setne rogi, słychać, zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi, / strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry podniósł róg i tryumfu hymn uderzył w chmury”.

4. Przeczytajcie fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza Polonez (podręcznik, str. 179–180). Odtwórzcie kolejne czynności Wojskiego. Na podstawie opisu zachowania pierwszej pary odtwórzcie układ kroków i figur w polonezie.

POLONEZ

– taniec korowodowy (para za parą), dostojny, uroczysty, rozpoczyna bale, tempo umiarkowane, metrum ¾.

Polonez w „Panu Tadeuszu” jest ukazany w sposób niezwykle plastyczny. Dynamizm tańca pozwala czytelnikowi na wyobrażenie sobie staropolskiego tańca. Autor opisuje każdy krok i ruch bohaterów. Polonez w „Panu Tadeuszu” jest symbolem optymizmu, nadziei na lepsze jutro. Jest symbolem wiary w dobrą przyszłość. Szlachta już przemija, ale nadchodzi nowe pokolenie, które reprezentują Zosia i Tadeusz. Jest również symbolem przywiązania do tradycji, dlatego jest wciąż obecny w naszej kulturze i tańczy się go podczas wielu ważnych uroczystości. Polonez z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza jest symbolem pojednania, optymizmu, nadzieją na przyszłość. Jest także symbolem przemijającej Polski szlacheckiej z jej wadami i zaletami, z całą szlachecką tradycją.

 1. Przeczytaj z podręcznika fragment „Pana Tadeusza” zatytułowany „Emisariusz” str. 180–187 i na jego podstawie przygotuj informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia Jacka Soplicy.

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska