Uncategorized

język obcy zawodowy w technice rolniczej- sprawdzian wiadomości

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na stronie zdalne lekcje oraz wpisem w dzienniku w zakładce sprawdziany piszemy dzisiaj sprawdzian.

Link do quizu (sprawdzianu): quizizz.com/join?gc=920980

UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do quizu podajemy swoje imię i nazwisko.
2. Quiz jest ważny od godz. 08:50 do 09:50 chociaż jego pisanie nie powinno zająć mniej więcej 20-25 minut. Zalecam pisanie go na komputerze- jest łatwiej.
3. Jeżeli ktoś nie przystąpi do quizu w terminie będzie możliwość napisania jeszcze w godzinie wieczornej- proszę o kontakt na FB lub dzienniku to go udostępnię.

Quiz ma 21 pytań. Można za niego uzyskać  łącznie 26 p.
Jest 6 pytań na ręczne wpisanie słówka oraz 14 pytań typu ABCD. Jest też 1 pytanie otwarte za 6 p.. Dodatkowo pytania  i odpowiedzi u każdego z was są w innej kolejności- system miesza kolejność pytań i odpowiedzi.
Pytania mają limit czasu- słówka 15 s. (albo się zna i się zaznacza odpowiednią opcję albo nie- tak żeby nie było możliwości włączenia słownika/tłumacza); Na pytanie otwarte macie 15 min. W raporcie który otrzymuje po zakończeniu quizu widzę ile sekund zajęło uczniowi udzielenie odpowiedzi na każde pytanie- dopuszcza się niewielkie przekroczenia limitu czasu o kilka sekund- zwłaszcza w początkowych pytaniach. Jeżeli limity czasu będą znacznie przekroczone (zwłaszcza w pytaniach dotyczących słownictwa- nie będę zaliczał odpowiedzi).

Powodzenia!

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk