Uncategorized

język niemiecki 3FT, 3MTP

Temat na  18.06.2020r.: Plany wakacyjne.

Kochani Uczniowie dzisiaj pracujemy zgodnie z następującym planem:

1.Proszę przepiszcie słownictwo do zeszytu.

zdalne lekcje plany wakacyjne

  1. Zapoznajcie się z nowym słownictwem:

https://quizlet.com/214117352/flashcards

 

  1. Wykonajcie ćwiczenie:

https://quizlet.com/214117352/learn

 

  1. Wpiszcie to co usłyszycie podczas słuchania:

https://quizlet.com/214117352/spell

 

5. Zapoznajcie się z tekstem w zadaniu 1 na stronie 175, następnie odpowiedzcie na pytanie:Was möchten die Jugendlichen in ihren Ferien machen?

rozumienie tekstu czytanego, zadania 3-5.

6. Przeczytajcie oferty wakacyjne i dopasujcie je do oczekiwań osób z zadania 1.

7.Jak można spędzić czas w miejscowościach wymienionych w ofertach. Opracujcie notatkę dla wybranej miejscowości według wzoru w zadaniu 4 na s.176.

8.Wybierzcie jedną z ofert i uzasadnijcie wasz wybór, jest to zadanie 5.

9.Uzupełnijcie tekst brakującymi przyimkami w ćwiczeniu B1 na stronie 7.

zadanie B1

10. Przeczytajcie teksty, przyjrzyjcie się ilustracjom. Przyporządkujcie ilustracje do podanych wypowiedzi w zadaniu 3 na s.57.

zadanie 3 na s.57

 

11. Na podsumowanie sprawdźcie swoją wiedzę w quizie:

https://quizlet.com/214117352/match

Wykonane zadania proszę wysłać na mój e- mail do 20.06.2020r.
Wszelkie pytania proszę kierować przez dziennik bądź na wskazany adres e – mail: justynai@go2.pl.
Pozdrawiam
Justyna Hawryluk