Uncategorized

język angieski IV FTP 22.04.2020 r.

Język angielski 22.04.2020 r.

Temat lekcji:  Pytania rozłączne i spójniki w zadaniach gramatycznych.

Celem lekcji jest powtórzenie i rozwijanie umiejętności stosowania środków językowych: pytań rozłącznych (zwroty typu „nieprawdaż”) oraz spójników.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 207 i 208 i czytamy notatkę na temat użycia spójników: „and”, „but”, „although”, „though”, „or” and „so” „because”, „as” „until/till”, „after, „before”, „while” i „when”.

* Dodatkowo spójniki although oraz (even)though są dobrze wyjaśnione z przykładami na: https://www.gettinenglish.com/although-even-though-cwiczenia-gramatyczne/

*Ogólnie o spójnikach można też poczytać: https://angielski.na6.pl/spojnik oraz
https://www.gettinenglish.com/linking-words-spojniki/

Następnie wykonujemy zadania na spójniki czyli Zad 1,2,3 i 4.

Zad 1. Uzupełniamy zdania spójnikami z ramki (Odpowiedzi z tłumaczeniem)
until/till; after (x2), beofre (x2); while; when (x2)
1. I’ll call you when I get to my office. (Zadzwonię do Ciebie kiedy dotrę do biura)
2. We’ll stay here until/till he returns. (Zostaniemy tutaj dopóki/aż on powróci)
3. Aren’t you going to tell her the good news before she leaves the office? (Nie powiesz jej dobrych wiadomości zanim ona opuści biuro?)
4. He’s going to take leave after he’s finished the project. (On zamierza wziąć urlop po tym jak/kiedy skończy projekt)
5. Don’t worry, I’ll watch the children while they are playing in the park. (Nie martw się, popilnuje dzieci kiedy/podczas gdy one się będą bawiły w parku)
6. We managed to finish clearing the garden before it got completely dark. (Zdołaliśmy skończyć sprzątać ogród zanim zrobiło się kompletnie ciemno)
7. I’ll come round after I’ve watched the last episode of the drama. (Wpadnę do Ciebie, po tym jak/kiedy obejrzę ostatni odcinek tego dramatu).
8. I’m going to swim and lie in the sun when I’m on holiday. (Zamierzam pływać i leżeć w słońcu jak będę na wakacjach).

Zad 2. Poprawiamy błędy (Odpowiedzi z tłumaczeniem)
1. He ate dinner and although he wasn’t hungry.  (Zjadł obiad mimo że nie był głodny)
2. You’re ill so because you didn’t follow my advice. (Jesteś tak chory ponieważ nie przestrzegałeś mojej rady)
3. I had a test although so I studied all night to prepare for it. (Miałem egzamin więc uczyłem się całą noc żeby się przygotować do niego).
4. I like strawberries and but I don’t like bananas. (Lubię truskawki ale nie lubię bananów)
5.  Come to our performance but and see yourself how huge progress the group has made. (Przyjdź na nasze przedstawienie i zobacz samemu jak duży postęp zrobiła grupa).
6. We can get her a book and or we can get her a DVD. (Możemy kupić jej książkę lub możemy kupić jej płytę DVD).

Do domu: Zad 3 i 4.

Pytania Rozłączne tzw. Question Tags czyli zwroty typu „nieprawdaż”.  (czytamy krótką informację na ten temat na str. 208).
Warto również obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=lTHLbuZd18E

Wykonujemy Zad 1,2,3 i 4 na str. 208

Zad 1 (Odpowiedzi)
1. It’s horrible day, isn’t it?
2. The test was hard, wasn’t it?
3. She can’t sing very well, can she?
4. You’ve got a new computer, haven’t you?
5. You don’t like fish, do you?
6. He’ll love the present, won’t he?
7. It’s been a good term, hasn’t it?
8. The good tasted lovely, didn’t it?
9. You’ll give me a lift tonight, won’t you?
10. Don’t forget the milk, will you?

Zad 2. (Odpowiedzi)
1. You sister lives in Warsaw, don’t doesn’t she?
2. She’s finished her report, have hasn’t she?
3. You didn’t see the whole exhibition, didn’t did you?
4. The children were very surprised, didn’t weren’t they?
5. It takes an hour to get there, isn’t doesn’t it?
6. Pete and Eva will come tomorrow, don’t won’t they?

Wracamy na stronę 167 i wykonujemy krótkie zadania:
Zad 1, 2,3 oraz 4.

Zad 1. (Odpowiedzi)
1. have you (question tag twierdzący- bo You’ve never broken a speed limit in your life (jest zdaniem przeczącym, jest ‘never’)
2. mustn’t they?
3. aren’t I (* wyjątek) à wytłumaczone na filmiku
4. will he

Zad 2. (Odpowiedzi)

1. although (chociaż)
2. until (dopóki, aż)
3. because (ponieważ)
4. While (podczas gdy)
5. so (więc)
Zad 3.
1B  2C 3A 4A 5C 6A

avoid (doing sth)- unikać (robienia czegoś)
strict- surowy
a speech- przemowa

Zad 4.
1A 2B 3A 4C 5C 6B 7A

be around- istnieć
a tax- podatek
unusual- niezwykły
a tax on beard- podatek od brody
introduce a tax- wprowadzić podatek
eventually- ostatecznie, koniec końców (nie ewentualnie)
lead to health problems- doprowadzić do problemów zdrowotnych
object to sth (to doing sth)- sprzeciwia się czemuś (robieniu czegoś)

Oczekiwania i praca domowa:
1. Opanować zasady użycia spójników i pytań rozłącznych.
2. W celu podsumowania tych zagadnień wykonaj zadanie na pytania rozłączne na Platformie Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p2j6b1k0v20
oraz zadania na spójniki czyli zad 3 i 4 str. 207/208.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk