Uncategorized

język angielski zawodowy w technice rolniczej III BT 29.04.2020 r.

29.04.2020 r. język obcy zawodowy w technice rolniczej:

Zgodnie z umową i zapisami w dzienniku elektronicznym lekcję zaczynami od kartkówki ze słownictwa z poprzedniej lekcji:

Link do testu: quizizz.com/join?gc=163907

Uwaga:
Przed przystąpieniem do testu proszę podać swoje imię i nazwisko.
Test składa się z 15 pytań: W 5 trzeba wpisać słówko a w pozostałych 10 trzeba wybrać 1 właściwą odpowiedź z 5 do wyboru.
Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie macie 15 sekund. (spokojnie wystarczy żeby przeczytać pytanie, możliwe odpowiedzi i zaznaczyć poprawną). Nie będę zaliczał odpowiedzi udzielonych po dłuższym czasie.

Temat lekcji: Czy już masz gotowy spis uszkodzeń? – słuchanie i mówienie. 

Podręcznik strona 27. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/v8t1dy

Cele lekcji:
1. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
2. Rozwijanie umiejętności mówienia na tematy związane z uszkodzeniami pojazdu- uczeń umie zapytać i opisać uszkodzenia samochodu używając zwrotów np. How are the lights?, Is there any damage to…?, Can you see anything else? itp.
3. Rozwijanie umiejętności pisania- wypełnienie krótkiego formularza uszkodzeń samochodu na podstawie usłyszanego nagrania.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 27 i wykonujemy zadania 5,6,7 i 8.

Zad 5. Czytamy jeszcze raz tekst z poprzedniej lekcji „Vehicle Inspection” na str. 26 i odpowiadamy na pytanie?
Nagranie:

Pyt: What should a mechanic do with a car’s gas?
A mechanic should check car’s fuel level.

Zad 6. Słuchamy rozmowy pomiędzy dwoma mechanikami. Zaznaczamy pozycje (1-6) które zostały uszkodzone.
1. hood                                              4. door
2. fender                                           5. wipers
3. windshield                                    6. lights

Nagranie rozmowy:

Zad 7. Słuchamy jeszcze raz tej samej rozmowy i tym razem uzupełniamy luki w tekście:
Nagranie rozmowy:

Mechanic 1: Do you have the checklist ready?
Mechanic 2: Yes, go ahead
Mechanic 1:
Okay, the hood and fenders are fine but 1______ ______ ______ in the windshield.
Mechanic 2: Cracked windshield. Got it. Are the 2_______ ______?
Mechanic 1: Yes, they look fine.
Mechanic 2: Great. How are the lights?
Mechanic 1: They’re all right, too. But I see a dent in the 3______ ______.
Mechanic 2:
Is there any damage to the paint?
Mechanic 1: Yes, 4_____ ______ ______ some paint got scratched off.
Mechanic 2: Okay, scratched paint. Can you see 5______ ______?
Mechanic 1:
I think 6________  _________.

Słownictwo z nagrania:
a checklist- lista kontrolna
go ahead– dawaj!
a crack- pęknięcie
a dent– wgniecenie
scratch off- zdrapać/zedrzeć (got scratched off- zostać zdrapanym/zdartym)
that’s it- to wszystko.

Odpowiedzi (uzupełnienie luk w nagraniu)
1. there’s a crack
2. wipers okay
3. passenger door
4. it looks like
5. anything else
6. that’s it

Zad 8. Staramy się odegrać dialog (sami ze sobą). Powinniśmy potrafić zapytać i odpowiedzieć na takie pytania:
1. Czy masz listę kontrolną?- Tak, mam.- Do you have a checklist- Yes, I do.
2. Widzę pękniecię w szybie- I see a crack in the windshield/windscreen
3. Czy jest jakieś uszkodzenie zderzaka, maski itp? – Is there any damage to the bumpers, bonnet/hood?
4. Czy jest coś jeszcze? – Is there anything else?
5. To wszystko- That’s it.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Oczywiście należy zapoznać się ze słownictwem/zwrotami z lekcji oraz wysłuchać nagrań.
2. Proszę wykonać krótkie zadanie nr 9 na str. 27- Należy uzupełnić krótki formularz uszkodzeń na podstawie rozmowy z zadania 7.
3. Warunkiem obecności na lekcji jest napisanie kartkówki: Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie mógł napisać proszę się do mnie zgłosić, udostępnię jeszcze raz link do testu.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk