Uncategorized

język angielski zawodowy w technice rolniczej 06.05.2020 r.

05.05.2020 r. język obcy zawodowy w technice rolniczej:

Temat lekcji: Powtórzenie materiału.
Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/v8t1dy

Cele lekcji:
Powtórzenie materiału z 6 ostatnich lekcji.

Przebieg lekcji:
Wykonujemy zadania powtórzeniowe:

Zad 1. Uzupełnij luki odpowiednimi słowami: lift; fan; solvent tank; drain; creeper; computer:
1. The chemicals in the _____ will remove oil.
2. Joe raised the car with the ______.
3. Theo slid under the car on the _________.
4. There was something in the _____, so the water couldn’t get through.
5. Look up the files on the ________.
6. Turn on the ______. It’s getting hot.

Słownictwo:
raise the car- podnieść samochód
slide- (slide-slid-slid)- ślizgać, wślizgać
look up sth- wyszukać coś
turn on sth- włączyć coś (np. the light, tv, mobile phone)
get hot- robić się gorąco

Zad 2. Na podstawie tekstu w podręczniku na str. 22 oraz ćwiczeń na str. 23 wymień co najmniej 10 urządzeń/narzędzi które można znaleźć w warsztacie samochodowym (auto repair shop)

Zad 3. Typy samochodów: Dopasuj słowa (1-8) do ich definicji (A-H):
1. compact                                         5.  4-door sedan
2. minivan                                          6. pickup truck
3. convertible (cabriolet)                    7. station wagon (estate car)
4. hatchback                                      8. SUV

A. a light truck with an open body
B. a smaller version of a van
C. a car with a removable roof
D. a small car
E. a car with a long body and lots of storage space
F. a car with a door in the back that opens upward
G. a car with four doors and trunk space.
H. a powerful car with the four-wheel drive you can drive off-road

Zad 4. Answer the question: What type of a car would you like to drive in the future and why?
Take into consideration the following aspects: (Weź pod uwagę następujące aspekty):
– fuel consumption
– storage space
– safety
– parking issues

Zad 5. Części samochodu: Dopasuj słowa (1-8) do ich definicji (A-H).
1. bumper
2. headlights
3. hood/bonnet
4. windshield/windscreen
5. wipers
6. mirror
7. fender
8. trunk/boot

A. the side part of a car that cover the wheels.
B. the part at the back where you can put bags, tools etc.
C. a bar fixed on the front and back of a car to protect it if it hits anything.
D. a driver uses it to see what is behind.
E. large light at the front of a vehicle, or the beam of light produced by this.
F. it removes frain from the windscreen.
G. a metal convering over the engine.
H. the large window at the front of a car.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Opanować słownictwo z lekcji.
2. Wykonać ćwiczenie powtórzeniowe na Learning Apps.
Link do zadań: https://learningapps.org/display?v=pdzgs6w6520
3. Za tydzień 13.05. będziemy pisali sprawdzian na quizizz z 6 ostatnich lekcji. Dostaniecie link w czasie lekcji na stronie „zdalne lekcje”- zasady rozwiązywania jak dotychczas.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk