Uncategorized

język angielski zawodowy w rolnictwie 3 CB 21.04.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 21.04.2020 r.
Temat lekcji: Dietetyk zwierzęcy- odżywanie zwierząt.

Celem lekcji jest rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie słownictwa na tematy związane z odżywianiem zwierząt.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 22 (Link do podręcznika- https://www.sendspace.com/file/syonlq)

Wykonujemy zadania 1,2,3,4 oraz 5.

Zad. 1: Odpowiadamy krótko na pytania:
1. What types of food do farm animals eat? (Jakie rodzaje jedzenia jedzą zwierzęta hodowlane?)
The type of food a farm animal eats depends on the type of the animal. For example, cattle eat grass, or hay. Pigs eat feed made from plants and animals.
2. How does feed affect animals’ growth?  (Jak pasza wpływa na wzrost zwierząt?).
Feed provides the nutrients an an animal needs to grow. If the animals doesn’t get the nutrients in will not grow properly.

Słownictwo:
depend on sth- zależeć od czegoś
cattle– bydło
made from- zrobione z
feed- pasza
affect sth- mieć wpływ na coś
animals’ growth- wzrost zwierząt
provide– zapewniać, dostarczać
nutrients- składniki odżywcze
grow properly– odpowiednio rosnąć/rozwijać się

Zad 2. Czytamy ogłoszenie o pracę następnie oznaczamy zdania jako prawdziwe/fałszywe. Po przeczytaniu posłuchaj nagrania z tym ogłoszeniem:
Nagranie:

Słownictwo z ogłoszenia:
an animal nutritionist- dietetyk zwierzęcy (specjalista od żywienia zwierząt)
post sth- zamieścić coś (np. a job ad- ogłoszenie o pracę)
an employer- pracodawca
a poultry farm- farma drobiu
job description- opis pracy (stanowiska)
prepare feed- przygotowywać paszę
a variety of sth (np. chickens, potatoes)- odmiana czegoś
ingredients- składniki
carbohydrates- węglowodany
mineral content- zawartość minerałów
protein– bialko
adjust- dostosuj, dopasuj
master’s degree in aminal nutrition- stopień magistra w żywieniu zwierząt
experience– doświadczenie
salary- wynagrodzenie miesięczne
benefit package- pakiet korzyści
available- dostępny
include- obejmować
a degree in sth- stopień naukowy z czegoś
poultry management- zarządzanie fermą drobiu

Odpowiedzi: 1T 2T 3F

Zad 3. Dopasowujemy słówka do ich definicji:
1. nutrient
2. feed
3. poultry
4. animal nutritionist
5. vitamin

A. an organic substance found in food that is essential for good health.
B. food given to animals
C. a person who makes healthy food for animals
D. any organic or inorganic substance that provides nourishment
E. domesticated birds such as chicken and  turkeys

essential- niezbędny, konieczne
healthy- zdrowy
nourishment- wartości odżywcze
domesticated- udomowiony
such as- takie jak

Odpowiedzi: 1D 2 B 3E 4C 5A

Oczekiwania i praca domowa:
1. W domu proszę wykonać zad 4- wstawić słowa o podobnym znaczeniu (słówka znajdziecie w tekście)
2.Wykonać krótkie zadania na Learning Apps- warunek otrzymania obecności-
https://learningapps.org/display?v=p1hu4pmkt20
Osoby jeszcze nie zalogowane podaje link do rejestracji na portalu:
https://learningapps.org/join/wbqj59sn
Proszę uzupełniać znajdujące się tam ćwiczenia: będzie za to ocena!
3. Za tydzień będzie kartkówka ze słówek (tylko z tej lekcji)- otrzymacie tutaj link do quizu z 15 pytaniami (będziecie musieli tylko wpisać swoje imię i nazwisko). Quiz będzie będzie ważny od godz. 11:00 do 12:00. Jeżeli ktoś nie może w tych godzinach rozwiązać quizu proszę o kontakt- udostępnię go wtedy w innym terminie.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk