Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie-2FTP

08.04.2020

Lekcja pierwsza :

Temat lekcji:

„Klimat i pogoda”.

Lekcja druga:

Temat lekcji :

” Czy możesz pomóc mi wybrać trochę nasion? – mówienie”.

Plan przebiegu lekcji:

*Zapoznanie uczniów ze: słownictwem związanym  z wymaganiami roślin (full sun, partial shade, moderate humidity, hardiness zone, warm areas, high precipitation)

*Utrwalenie zwrotów używanych w rozmowie przy zakupie nasion: Can you help me pick out…?, I wouldn’t plant…, I recommend…, I’ll take a dozen packs, etc.

*Czytanie katalogu nasion (seed catalog) z ofertą nasion warzyw

*Wykonanie zadań typu prawda/ fałsz; uzupełnianie zdań wyrazami z banku słów;dopasowywanie wyrazów do definicji; pytanie o opinię; wyrażanie opinii, sugerowanie, obsługiwanie klienta w sklepie, udzielanie informacji, dawanie rad, dokonywanie wyboru

Zadania:

  1. Podręcznik str. 28-29  STUDENT BOOK2 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf
    Do zeszytu przedmiotowego proszę wypisać wyrazy: full sun, partial shade, moderate humidity, hardiness zone, warm areas, high precipitation.
    Ze str. 34-39 STUDENT BOOK 2 wypisać definicji wyżej wymienionych wyrazów
  2. Do zeszytu przedmiotowego wypisać tłumaczenie następujących wyrazów: forecast,mulch, soil moisture,flavorful, pick out, much warmer, recommend, Oh,really?, handle the colder, Certainly,Madam
  3. Zadania do zrobienia:1,2,3,4 str.28-29. STUDENT BOOK2
  4. Uzupełnij dialog wyrazami :pick out, much warmer, recommend, Oh,really?, handle the colder, Certainly,Madam
  5. Wyobraź sobie że pracujesz w sklepire z nasionami . Napisz rozmowę pracownika sklepu (seed store employee) z klientką (customer), która szuka nasion odpowiedniej odmiany sałaty. Wykorzystaj informacje z zadania 7 str.29.
  6. Wszelkie pytania i pracę proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy( ustalona godzina bez zmian) są nadal aktualne.

Pozdrawiam.
Galina Kuchta.