Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 2FTP

24.06.2020.

Temat pierwszej lekcji:

Powtórzenie materiału z rozdziałów ”Żniwa”; ”Sprzęt rolniczy”.

Temat drugiej lekcji:

Powtórzenie materiału z rozdziałów ”Ubój i przetwórstwo mięsne”; 'Rozmnażanie zwierząt”.

Cele lekcji:

Cele:
Utrwalanie słownictwa z wyżej wymienionych rozdziałów 🙁 uczeń potrafi:

*wymienić powszechnie stosowanych metod uboju

*wymienić ryzyka związanego z ubojem i obróbką mięsa

*wymienić nazwy sprzętu używanego przy zbiorach

*wymienić wyzwania,  jakie stają przed rolnikami podczas zbiorów

*wymienić sprzęt używany w rolnictwie w Polsce

*opowiadać, w jaki sposób nowoczesny sprzęt zmienił rolnictwo

*wymienić cechy, jakie rolnicy szukają u różnych zwierząt

*podać, jak często rozmnażają się różne zwierzęta hodowlane

Planowany przebieg lekcji

Odpowiedz na pytania :

What  equipment is used for planting in your country?

How has modern equipment changed farming?

What are common slaughter methods?

What are the challenges of slaughtering and processing?

What traits do farmers want in different animals?

How often do different animals breed?

Odpowiedzi na pytania przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.