Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 2FTP

17.06.2020.

Temat pierwszej  lekcji:

Powtórzenie materiału z rozdziałów : ”Klimat i pogoda”, ” Przemysł mleczarski”.

Temat drugiej lekcji:

Powtórzenie materiału z rozdziałów : ”Hodowla drobiu”, ” Hodowla trzody chlewnej”.

Cele:
Utrwalanie słownictwa z rozdziałów: ” Klimat i pogoda”, ” Przemysł mleczarski”, ”Hodowla drobiu”, ” Hodowla trzody chlewnej” 🙁 uczeń potrafi:

-mówić o tym, czy hodowla trzody chlewnej w Polsce jest duża;

-wymienić wyzwania , jakie stawia hodowla trzody chlewnej;

-wymienić produkty przemysłu drobiarskiego;

-opowiadać, jak popularny w Polsce jest drób;

-wymienić popularne w Polsce produkty mleczarskie;

-wyjaśnić, jak technologia zmieniła produkcję nabiału;

-opowiadać, jaki wpływ ma klimat na rolnictwo w Polsce;

-wyjaśnić, w jaki sposób pogoda może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na zbiory.

Plan przebiegu lekcji:

Odpowiedz na pytania:

 1. How does the climate in your country affect farming?
 2. How can weather help crops?
 3. How can weather harm crops?
 4. Can a local long-range forecast help farmers to determine when to plant?
 5. What dairy products are popular in your country?
 6. How has technology changed dairy production?
 7. Can you tell me why  milk produced at farms is pasteurized and homogenized?
 8. What products come from the poultry industry?
 9. How common is poultry in your country?
 10. Do you think that it is a good idea to raise broilers and roasters in a free-range manner?
 11. How important is the beef industry in Poland?
 12. How important is the pork industry in Poland?
 13. Do you agree that corn-fed herds often produce higher grades of beef?
 14. Is the swine industry large in your country?

Odpowiedzi na pytania przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.