Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 2FTP

03.06.2020.

Temat pierwszej lekcji:

”Powtórzenie materiału z rozdziałów  ”GMOs”; ”Organic farming”

Temat drugiej lekcji :

”Powtórzenie materiału z rozdziału : ”Agribusiness management”; ”Animal health”
Cele:
Utrwalanie słownictwa z rozdziałów: ” GMOs. Organic farming . Agribusiness management . Animal health.”    🙁 uczeń potraf wymienić  powszechnie spotykane choroby żywego inwentarza ; mówić o sposobach zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób wśród inwentarza przez rolników ;  wymienić główne koszty i wydatki  w gospodarstwie rolnym; wymienić  wyzwania , jakie stoją przed rolnictwem ekologicznym; mówić  o tym, czy produkty uprawiane ekologicznie są w Polsce popularne ; wyrazić swoją opinie na temat  genetycznie zmodyfikowanych organizmów)
Plan przebiegu lekcji:

Odpowiedz na pytania:

What is the main benefit of the GMO seed?

What seeds can technology produce?

How do you feel about genetically modified organisms?

Do you think it is difficult to be certified? Why?/Why not?

Can a farmer use pesticides or herbicides on crops if they decide on Organic Farming?

Can a farmer use antibiotics on livestock?

How do you feel about Organic Farming?

Is it easy or difficult to write a financial summary?

What does the financial summary include?

What types of pathogens does disease come from?

What are the main health problems that livestock face?

Odpowiedzi na pytania przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.