Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 2FTP

27.05.2020.

Temat pierwszej lekcji:

Chcę znać najlepszy sposób jak to zareklamować – mówienie.

Temat drugiej lekcji:

Powtórzenie materiału:

Cele:
*Rozwijanie umiejętności mówienia (tworzenie własnych dialogów, w których  specjalistki ds. nowych odmian nasion (seed developer)   przedstawia  sprzedawcy (salesman) zalety nowej odmiany nasion.( Uczeń potrafi wyjaśnić, w jaki sposób genetycznie zmodyfikowane organizmy mogą pomóc rolnikom; opowiedzieć o opiniach konsumentów w Polsce na temat GMO;  wymienić zalety GMO.)

*Utrwalenie zwrotów i wyrazów z rozdziału :” Organizmy modyfikowane genetycznie. ” ( uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania)

Planowany przebieg lekcji:
1) Podręcznik str. STUDENT BOOK 3 str.34-39; str32-33 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf

2)Przeczytaj dialog zad.7 str.33. W luki wpisz brakujące wyrazy i wyrażenia. Wyrazy i wyrażenia podane są niżej . Upewnij się że znasz znaczenie tych wyrazów:

I understand; do well selling; target areas; Tell me all about it; ready to go; drought-resistant; less land will be used

3)Przypomnij sobie  wyrażenia i zwroty używane w rozmowie przy omawianiu korzyści:
The main benefit is that…, We should emphasize the dependability of…, Tests showed that…, That means…

4)Na podstawie dialogu z zad.7 str. 33 ułóż własny dialog, w którym specjalistka ds. nowych odmian nasion (seed developer) przedstawia sprzedawcy (salesman) zalety nowej odmiany nasion.W dialogu użyj wszystkie wyrazy i wyrażenia z zad. 8. str.33.(Przykładowy dialog wysyłam na naszą grupę.)

5) Odpowiedz na pytania:

How can genetically modified organisms help farmers?

How do consumers feel about genetically modified organisms in your country?

What is special about Soy#7?

What is special about Sorghum #2?

Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.