Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie-2FTP

29.04.2020

Temat lekcji pierwszej:

Tutaj są niezgodności finansowe- mówienie.

Temat lekcji drugiej;

Sporządzenie notatki :” rozliczenia finansowego rolnika (writing a farmer’s financial summary)”

Cele:

Utrwalenie zwrotów i wyrazów z rozdziału ”Zarządzanie agrobiznesem”

Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych w formie dialogu.

Rozwijanie umiejętności pisania rozliczenia finansowego rolnika( writing a farmer’s financial summary)

Planowany przebieg lekcji:

  1. Podręcznik str. 21 STUDENT BOOK 3 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf  ( słowniczek str.34-39). Do zeszytu przedmiotowego wypisz następujące  wyrazy i wrażenia i przetłumacz je :                                                                                                                              request, summary, to make an appointment, to ask for assistance, recalculate, the wages information, to match the records, discrepancies, review, insurance.
  2. Przeczytaj dialog zad.7 str.21. W luki wpisz brakujące wyrazy i wyrażenia. Upewnij się że znasz znaczenie tych wyrazów:                                                   provide you with, What else, noted that, have down, something isn’t right, seem off, Is that all
  3. Na podstawie dialogu z zad.7 str. 21 ułóż własny dialog „rozmowa telefoniczna rolnika (farmer) z księgową (accountant) o zauważonych przez niego niezgodnościach w rozliczeniu finansowym ” W dialogu użyj wszystkie wyrazy i wyrażenia z zad. 8. str.21.
  4. Zad.9 str.21. Na podstawie dialogu z zad.7 str. 21 spróbuj napisać notatkę: ”rozliczenie  finansowe rolnika” Przykładowy dialog i notatkę wysyłam na naszą grupę.
  5. Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .

Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta