Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie -2 FTP

06.05.2020.

Temat lekcji pierwszej:

Rolnictwo ekologiczne.

Temat lekcji drugiej:

Wymienienie wyzwań, jakie stoją przed rolnictwem ekologicznym- mówienie.

Planowany przebieg lekcji:  Podręcznik str. 30 STUDENT BOOK 3 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf

  1. Zapoznaj się  ze słownictwem związanym z  rolnictwem ekologicznym .  Następujące wyrazy i wyrażenia przepisz  do zeszytu przedmiotowego i wypisz ich definicje ze słowniczka str.34-39 oraz tłumaczenie:                                                                                        organic, certifier, organic system plan, inspector, field activity log, compliance, material inputs, organic integrity, contamination, commingling, audit trail documents
  2. Zad.2 str.30. Przeczytaj publikacje (publication) na temat rolnictwa ekologicznego. Zapoznaj się ze zdaniami 1-3. Wybierz poprawną odpowiedź A-D
  3.  Zad.3 str.30  uzupełnij zdania  wyrazami z banku słów
  4. Zad.4 str.31. Dopasuj wyrazy  do definicji
  5.  Pomyśl jakie wyzwania stoją przed rolnictwem ekologicznym i odpowiedz na pytania:

What are the challenges of organic farming?

Are organic products popular in your country?

What do you have to keep after you get your certification?

Rozwiązanie zadań oraz odpowiedzi na pytania przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta