Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 1CG

26.05.2020.

Temat lekcji:
Uważam, że potrzebujemy nowej stodoły- mówienie.
Cele:
*Utrwalenie zwrotów i słownictwa związanego z pomieszczeniami, w których trzyma się zwierzęta hodowlane ;wymaganiami, jakie muszą spełniać pomieszczenia do hodowli( – dopasowywanie wyrazu (jednego z dwóch) do kontekstu zdania ;dopasowywanie wyrazów do definicji; przedstawianie potrzeb; opisywanie warunków; zgadzanie się ; ustalanie wymagań)
*Rozwijanie umiejętności mówienia (tworzenie własnych dialogów: rozmowa w sprawie pracy między pracodawcą (interviewer) i osobą ubiegającą się o pracę (job applicant) .
Planowany przebieg lekcji:
1)Podręcznik str. 24 STUDENT BOOK 1; str.34-39 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf .
Wykonaj zad.3 str. 24. Dopasuj wyraz (jeden z dwóch) do kontekstu zdania.
2)Wykonaj zadanie 4 str. 25. Znajdź wyraz/ wyrażenie o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu
3)Przeczytaj dialog zad.7 str.23. W luki wpisz brakujące wyrazy i wyrażenia. Wyrazy i wyrażenia podane są niżej . Upewnij się że znasz znaczenie tych wyrazów:
too hot; summer; good point; ventilation; twenty more cows; space requirement
4)Na podstawie dialogu z zad.7 str. 23 ułóż własny dialog w którym toczy się rozmowa w sprawie pracy między pracodawcą (interviewer) i osobą ubiegającą się o pracę (job applicant) .
5) Przykładowy dialog wysyłam na naszą grupę.
Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.