Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 1CB

25.05.2020

Temat lekcji:

Uważam, że potrzebujemy nowej stodoły- mówienie.

Cele:

*Utrwalenie  zwrotów i słownictwa związanego  z pomieszczeniami, w których trzyma się zwierzęta hodowlane ;wymaganiami, jakie muszą spełniać pomieszczenia do hodowli( – dopasowywanie wyrazu (jednego z dwóch) do kontekstu zdania   ;dopasowywanie wyrazów do definicji; przedstawianie potrzeb; opisywanie warunków;  zgadzanie się ; ustalanie wymagań)

*Rozwijanie umiejętności mówienia (tworzenie własnych dialogów: rozmowa w sprawie pracy między pracodawcą (interviewer) i osobą ubiegającą się o pracę (job applicant) .

Planowany przebieg lekcji:

1)Podręcznik str. 24 STUDENT BOOK 1; str.34-39 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf .

Wykonaj zad.3 str. 24. Dopasuj wyraz (jeden z dwóch) do kontekstu zdania.

2)Wykonaj zadanie 4 str. 25. Znajdź wyraz/ wyrażenie  o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu

3)Przeczytaj dialog zad.7 str.23. W luki wpisz brakujące wyrazy i wyrażenia. Wyrazy i wyrażenia podane są niżej . Upewnij się że znasz znaczenie tych wyrazów:

too hot; summer; good point; ventilation; twenty more cows; space requirement

4)Na podstawie dialogu z zad.7 str. 23 ułóż własny dialog w którym toczy się rozmowa w sprawie pracy między pracodawcą (interviewer) i osobą ubiegającą się o pracę (job applicant) .

5) Przykładowy dialog wysyłam na naszą grupę.

Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.