Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie -1CB.

11.05.2020

Temat lekcji:

Czy dostałeś mój życiorys zawodowy? – mówienie.

Cele:
Rozwijanie umiejętności mówienia( uczniowie próbują ułożyć własny dialog- rozmowę w sprawie pracy między pracodawcą (interviewer) i osobą ubiegającą się o pracę (job applicant) na podstawie zadania 7 str.22 STUDENT BOOK 1

Utrwalenie zwrotów i wyrazów z rozdziału ” Odżywianie zwierząt.”( dopasowywanie wyrazów do definicji;  znajdowanie wyrazów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu)

Planowany przebieg lekcji:
1) Podręcznik  STUDENT BOOK 1 str.22-23  : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf   . Wykonaj zadanie 3 str.22. Dopasuj wyrazy do definicji. Zadnie przepisz do zeszytu

2) Wykonaj zadanie 4 str.22. Znajdź wyrazy/ wyrażenia o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu. Wyrazy przepisz do zeszytu.

3)Przeczytaj dialog zad.7 str.23. W luki wpisz następujące  wyrazy i wyrażenia. Upewnij się że znasz znaczenie tych wyrazów:

poultry; pig facility; chickens; take a seat; Tell me about; Nice to meet you. Rozwiązanie zadania przepisz do zeszytu.

4)Na podstawie dialogu z zad.7 str. 23 ułóż własny dialog ” rozmowę w sprawie pracy między pracodawcą (interviewer) i osobą ubiegającą się o pracę (job applicant)  ” W dialogu użyj wszystkie wyrazy i wyrażenia z zad. 8. str.23. Przykładowy dialog wysyłam na naszą grupę.

Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.