Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie -1CB

04.05.2020.

Temat lekcji:

Odżywianie zwierząt.

Cele:

Zapoznanie uczniów ze: słownictwem związanym z rodzajem pokarmów dla zwierząt hodowlanych,  obowiązkami  dietetyka zwierzęcego

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego

Rozwijanie umiejętności mówienia ( uczniowie potrafią przedstawić się; podać informacje , dotyczące doświadczenia  zawodowego i wykształcenia)
Planowany przebieg lekcji:

  1. Podręcznik str. 22 STUDENT BOOK 1; str.34-39  : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf  .
  2.  Przepisz następujące wyrazy do zeszytu przedmiotowego. W słowniczku str.34-39 znajdziesz definicje tych wyrazów. Przepisz definicje do zeszytu. Wyrazy przetłumacz na język polski:                                                                                                                     feed; nutrient; carbohydrate, vitamin; mineral; rations; nutrition; poultry;
  3.  Do zeszytu przedmiotowego przepisz wyrażenia: two year’s experience, Masters Degree, Please, take a seat and we’ll get started, Did you get my resume?, Tell me about your work at…
  4. Przeczytaj ofertę pracy (job posting) dla dietetyka zwierzęcego. Następnie wykonaj zad.2 str. 22.(zadanie typu prawda/ fałsz)
  5.  Odpowiedz na pytania;   1) What types of food do farm animals eat?                                                                                                                                                   2) How does feed affect animal growth?
  6. Wyobraź sobie że jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej . Przedstaw się. Opisz swoje doświadczenie zawodowe ( informacje na temat wykształcenia zawodowego oraz doświadczenia w pracy) . Wykorzystaj informacje zawarte w ofercie pracy, przedstawionej w podręczniku str. 22
  7.  Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .

Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.

Pozdrawiam .

Galina Kuchta .