Uncategorized

Język angielski zawodowy 1CG

02.06.2020.

Temat lekcji:
”Powtórzenie materiału”.
Cele:
Utrwalanie słownictwa z rozdziałów: ” Odżywianie zwierząt”; ” Właściwe metody przechowywania zwierząt” 🙁 uczeń potraf wymienić obowiązki dietetyka zwierzęcego (prepare feed formula, research and select low-cost ingredients, high nutrient content, balance… in daily rations; – pomieszczenia, w których trzyma się zwierzęta hodowlane (barn, coop, pen, etc.)
oraz podać wymagania, jakie muszą spełniać pomieszczenia do hodowli (space requirements, waste management system, automated heating)
Plan przebiegu lekcji:
Odpowiedz na pytania:
1. What requirement do animal nutritionists meet?
2. Have you ever had to make feed formula for animals?
3. What are the main duties of the animal nutritionist?
4. What do animals require to be productive?
5. Why do you need to know the critical temperatures?
Odpowiedzi na pytania przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.