Uncategorized

Język angielski zawodowy 1CB

20.04.2020.

Temat lekcji:

„Jak wygląda sytuacja z ostatnim zbiorem kukurydzy? – mówienie. ”

Cele:

*Utrwalenie  słownictwa , związanego  ze zbiorami.

*Utrwalenie  zwrotów i słownictwa poprzez tworzenie własnych wypowiedzi na temat podsumowaniu zbiorów

Planowany przebieg lekjci:

  1. STUDENT BOOK 1.Podręcznik str. 18-19 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf  . Przypomnij sobie słownictwo i zwroty , związane ze zbiorami: field, crop, yield, package type, package weight,mature, reap, thresh)
  2.  Do zeszytu przedmiotowego wypisz wyrażenia , przydatne w rozmowie  rolników (two farmers) o uzyskaniu wyjątkowo dobrych zbiorów:  *What’s the status on the latest corn harvest?,   How many tons did we sell…?,   That’s excellent!,
  3. Uzupełnij dialog №7 str.19. wyrazami i zwrotami:   largest , Nice job, exellent, status, How many , planting schedule
  4. Wyobraź sobie że zebraliście  bardzo dobre plony. Używając informacji,  zawartej  w tekście oraz w dialogu str.18-19,  ułóż własny dialog- rozmowę pomiędzy rolnikami. Zapytaj o tegoroczne zbiory , zapytaj ile ton zebrano i udziel odpowiedzi na te pytania.

Wszelkie pytania i pracę proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta