Uncategorized

język angielski III MTP 28.04.2020r. (1 lekcja)

Język angielski 28.04.2020 r.

Temat lekcji: Piszemy list prywatny z zaproszeniem na święta.

Celem lekcji jest rozwijanie umiejętności tworzenia pisemnych form wypowiedzi na tematy związane ze spędzaniem czasu wolnego, w tym świąt.

Podręcznik strona 61.

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania 1,2,3, 4 oraz 5 na str. 60.

Zad 1. (Odpowiadamy na pytania w quizie)
Słownictwo z quizu:
a reindeer (liczba mnoga również reindeer (wyjątek)-
renifer
Santa (też Santa Claus), również Father Christmas- Św. Mikołaj
Easter Bunny– zajączek Wielkanocny
exchange kisses– dosł. wymieniać pocałunki, całować się
mistletoe– jemioła
ivy- bluszcz /ajwi/
Christmas- Święta Bożego Narodzenia
Easter- Świeta Wielkanocne (at Easter- w Świeta Wielkej Nocy)
Maundy Thursday– Wielki Czwartek
Thanksgiving– Święto Dziękczynienia (amerykańskie święto)

Odpowiedzi: 1C 2C 3B 4B

Zad 2. Czytamy list w którym osoba pisze list do znajomej z Anglii w którym opisuje jak spędza się Święta Bożego Narodzenia w USA. Następnie powiedz które elementy z polecenia zostały TYLKO wspomniane a które dokładnie omówione.

Slownictwo z listu:
look forward to sth (to doing sth)- czekać z niecierpliwością na coś (na zrobienie czegoś)
in the south of the USA- na południu USA.
be busy /bizi/– być zajętym, zapracowanym
decorate the Christmas tree– ubierać choinkę
gingerbread cookies– ciasteczka imbirowe
a leather handbag- skórzana torebka damska
I hope she will like it- mam nadzieje że jej się spodoba
as for New Year’s Eve- jeśli chodzi o Sylwestra
And how about you?- A ty?
drop me a line- (idiom)- napisz do mnie/odezwij się do mnie
Best wishes- najlepsze życzenia/pozdrawiam

Odpowiedzi: Kwestie wspomniane: wszystkie 4
Kwestie rozwinięte 2 i 3

Zad 3. Rozwiń kwestie tylko wspomniane czyli 1 i 4 (przykładowa odpowiedź)
Kwestia 1: I’m at my friend Kate’s house in the south of the USA now.
Rozwinięcie: She lives in a big, detached house near the beach. I really like it here. (Ona mieszka w dużym, jednorodzinnym domu, blisko plaży. Naprawdę mi się tu podoba).
Kwestia 4: As for New Year’s Eve, I think I will stay at home.
Rozwinięcie: I will probably watch TV. There are always live music concerts on TV. At midnight, I’m going to go out and set off fireworks.

Słownictwo:
a detached house- dom wolnostojący
live music concerts- koncerty z muzyką na żywo
at midnight- o północy
set off fireworks- wystrzelić fajerwerki

Zad 4. Uzupełniamy ramkę zwrotami z listu:
Przekazywanie informacji: I’m just writing to tell you my news.
Informowanie o planach: I’m going to …
Kończenie listu: (Do) drop me a line.

Zad 5. Poprawne odpowiedzi:
1. in ON Friday morning. (w piątek rano)
2. for IN two hours. (za 2 godziny)
3. in AT home (w domu)
4. invited me on FOR Easter Holidays (zaprosili mnie Na Święta Wielkanocne)
5. on last night (zeszłego wieczoru- jak jest last/next to nie używamy przyimka)
6. go in TO the mountains (jechać w góry)
7. in next Monday. (w przyszły poniedziałek- jak jest last/next to nie używamy przyimka)
8. in ON/AT the corner of my street. (na rogu ulicy)

Oczekiwania i praca domowa:
1. Opanować słownictwo z lekcji -> W tym celu zrób krótkie zadanie na Learning Apps- Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=puwx5ora320 (jest to warunek uzyskania obecności na lekcji).
2. Wykonać zadanie 6 str. 61 (na listy czekam do 10 maja)
Treść zadania: Twoja koleżanka z Anglii zaprosiła Cię do swojego domu na Święta Wielkanocne. Napisz do niej list, w którym:
– Wyjaśnisz, dlaczego nie możesz przyjąć zaproszenia;
– Opiszesz, jak Ty i Twoja rodzina spędzacie święta;
– Zaproponujesz jej spędzenie świąt w Twoim domu;
– Poinformujesz, jak zamierzasz uatrakcyjnić jej pobyt.

Hi Susan,
Thanks for your email.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Keep in touch.
Lots of love,
XYZ.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez dziennik elektroniczny lub Facebook.

Ariel Chilczuk