Uncategorized

język angielski III FT

Język angielski 27.03.2020 r.
Temat lekcji: Piszemy list z elementami opisu poznanej osoby.    Notatki do lekcji: UNIT 1 Piszemy list z elementami poznanej osoby

Podręcznik str. 11 (skany podręcznika dostaliście na maila/macie też na grupie FB)

Wykonujemy zadania od 1,2,4,5 i 6.

Zad 1: Odpowiadamy na pytania (Przykładowe odpowiedzi w w pliku z notatkami).

Zad 2: Czytamy przykładowy e-mail z elementami opisu poznanej osoby.
Zapoznajemy się ze strukturą listu (zwrotem powitalnym/pożegnalnym; z wyrażeniami używanymi na rozpoczęcie/zakończenie listu)
Tłumaczymy nieznane słówka (nowe słownictwo w notatce)

Zad 4: Uzupełniamy tekst dotyczący opisu osoby używając wyrazów z ramki. Tłumaczymy nieznane wyrazy. (słówka w notatkach)

Zad 5: Poprawiamy błędy w podanym fragmencie listu (poprawiony fragment listu w notatkach)

Zad 6. Piszemy swój własny list wg polecenia.

Przykładowa wypowiedź pisemna wraz ze słownictwem w notatkach.

Z lekcji należy opanować poznane w niej słownictwo związane z opisem osoby. Należy wiedzieć jak można rozpocząć/zakończyć list e-mail.

Jako pracę domową proszę wykonać polecenie na platformie LearningApps (wpisywanie brakujących słówek w mailu)
Dla osób które się jeszcze nie zarejestrowały podaje link: https://learningapps.org/join/ut59e9ja

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk