Uncategorized

język angielski III FT 19.06.2020 r.

Język angielski 19.06.2020 r.

Temat lekcji:  Rozmowy na tematy związane z państwem i społeczeństwem z zastosowaniem poznanego słownictwa.

Celem lekcji jest zapoznanie się ze słownictwem dotyczącym działu tematycznego państwo i społeczeństwo oraz wykorzystanie tego słownictwa w rozmowach na tematy z tym związane.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 162 i wykonujemy zadania 1,2,3,4,5,6, 7 oraz 8.

Zad 1. Opisujemy 3 ilustracje. Przypomnienie: Opis ilustracji powinien dać odpowiedź na 3 pytania: Who? Where? and What he/she is doing?

Przykładowy opis:
Picture 1:
In the picture I can see a young man. He is wearing a blue sweatshirt with a hoodie and black gloves.
He is probably in someone’s house or in someone’s office.
The boy is emptying a drawer. It looks like he is looking for something, perhaps, for money or jewellery. It looks like he is in a hurry. He is probably a burglar or a thief. He has got gloves because he doesn’t want to leave his fingerprints.

empty a drawer– opróżniać szufladę  a drawer- wyjątek fonetyczny- sprawdź wymowę!
sweatshirt– bluza
a hoodie- (a hood)- kaptur
look for sth- szukać czegoś
It looks like- wygląda na to że …
jewellery- biżuteria (sprawdź wymowę)
be in a hurry- być w pośpiechu
burglar- włamywacz
thief– złodziej (sprawdź wymówę słowa)
leave fingeprints- zostawić odciski palców

Picture 2:
The picture shows a young woman. She has got long blonde hair and a light-coloured coa. She is walking on the street. The woman is carrying a black handbag.
The picture also shows someone’s hand grabbing the woman’s wallet.
It looks like someone, probably a pickpocket is stealing the woman’s wallet. The woman is a victim of a theft, that is, pickpocketing.  It looks like she is unaware of what is going on.

a coat- płaszcz
a jacket- kurtka
carry a handbag- nosić torebkę
a wallet- portfel
it looks like- wygląda na to że
a pickpocket- kieszonkowiec
pickpocketing- kradzież kieszonkowa.
steal– kraść
a victim of a theft- ofiara kradzieży
namely- mianowicie
be unaware of sth (of what is going on)- być nieświadomym czegoś. (co się dzieje).

Picture 3:
In this picture I can see a police officer with a police dog. The police officer has got a black police uniform and a badge. He is also wearing sunglasses. He is around 50 years old. There is also a suitcase in the bottom right corner of the picture.
The policeman and his dog are in some public place. It’s probably an airport or a railway station.
The policeman is keeping a dog on a lead.
They are looking for something. They are probably looking for some explosives or drugs which someone tried to smuggle across the border.

a police uniform- mundur policyjny.
a badge- odznaka
a suitcase- walizka
keep a dog on a lead/leash– trzymać psa na smyczy
explosives– materiały wybuchowe
drugs– narkotyki
smuggle across the border- przemycać przez granicę

Zad 2. Dopasowujemy czasowniki związane z przestępczością do ich definicji. Wszystkie czasowniki znajdziesz w słowniku na str. 172 w kategorii przestępczość.
Posłuchaj ich wymowy tutaj:

Zad 3. Uzupełniamy tabelkę. Zadanie polega na tworzeniu rzeczowników od podanych czasowników. Wszystkie słówka znajdziecie w słowniczku na str. 172 w kategorii przestępczość.
Uwaga w 8 przykładzie: verb:- steal (kraść); crime- theft (kradzież); criminal- a thief (złodziej)

Zad 4, 5, 6, 7 oraz 8 bez problemu rozwiążecie z wykorzystaniem słownika na str. 172.

Potrzebne słówka do zadań z ich wymową:
Zad 4: Przestrzeganie prawa:

Zad 5 i 6: Rodzaje kar:

Zad 7: Zwroty:

Zad 8: Struktura państwa i urzędy:


Oczekiwania i praca domowa.
1. Wykonaj jedno krótkie ćwiczenie podsumowujące najważniejsze słownictwo z lekcji na Learning Apps: https://learningapps.org/display?v=pvg0aryuk20
2. Wykonać krótkie zadania tj. zad 9 i 10 na str. 163.
3. Odpowiedz na pytania: (od 3 do 5 zdań)
a) Why do you think young people commit crimes?
b) Should childen and teenagers get the same punishment for crimes as adults?
* Dla chętnych: Wykonaj zadanie na platformie Learning Apps- Posłuchaj orędzia do narodu Królowej Elżbiety II i wpisz w nim brakujące słowa korzystając z podpowiedzi w nawiasach.
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=peb6fmgwa20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk